Pytania z dnia 09.05.2019 do 22.05.2019 - OKE Kraków


Żółty (NIEPOTWIERDZONY) - treść lub numer tematu może ulec zmianie.

Biało-zielony(POTWIERDZONY) - treść nie powinna ulec zmianie.

Temat 1 - OKE Kraków

Jak artyści w swoich utworach ukazują relacje między ludźmi? Odwołaj się do rzeźby "Miłość" Alexandra Milowa oraz innych tekstów literackich .


 • Teza: Autorzy ukazują szczere i emocjonalne relacje miedzy ludźmi jak miłość czy przyjaźń. Są to dla nich najwyższe wartości.
 • 1. Romeo i Julia (Przykład wielkiej miłości o którą walczono po mimo przeciwności)
 • Pan Tadeusz (miłość Tadeusza do Zosi, mimo że pomylił ją z Telimeną , tak naprawdę w niej był zakochany )
 • "Lalka", relacje między Stanisławem Wokulskim i Izabella Łęcką, bądź Rzeckiego i Wokulskiego
 • "Tristan i Izolda" - Podczas podróży do Kornwalii wypijają przez przypadek napój miłosny ,Zostają złapani i skazani na stos, ale udaje im się uciec (Tristan ucieka przez okno kaplicy a Izolda zostaje uratowana z rąk trędowatych przez Tristana ukrytego przy drodze)
 • "Cierpienie Młodego Wertera" i relacje z Lottą, bądź relacje Artura z Lottą.
 • "Dziady cz II" i Opis miłości Pustelnika ( Gustawa) do kobiety która ostatecznie wychodzi za mąż za innego mężczyznę
 • "Inny świat" relacje między jedną z kobiet a Urkiem który pomimo tego ze ją kocha pozwala ją zgwałcić innym Urkom - dezerterom.Wszystko by nie zostać wyśmianym i odrzuconym z powodu miłości do kobiety.

Temat 2 - OKE Kraków

Jak ukazywana jest miłość rodzicielska na podstawie rzeźby Zygmunta Trembeckiego "Jan Kochanowski i Urszula" Odwołaj się do tekstów literackich


 • Treny Kochanowskiego
 • Mały książę
 • Treny Kochanowskiego
 • Alicja w krainie czarów
 • -pan Kadeszu (miłość jacka do Tadeusza) -Kochanowski 5 i 7 tren -przedwiośnie -zdążyć przed panem bogiem

Temat 3 - OKE Kraków

Jaki jest obraz człowieka w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu „Wyspy” Pawła Kuczyńskiego oraz do dowolnych tekstów literackich.

 • „List do ludożerców” Tadeusz Rozewicz
 • Wygnanie człowieka z Edenu

Temat 4 - OKE Kraków

Jakie refleksje o czlowieku ukazują artyści w czasie wojny . Odwołaj się do projektu muralu Damiana Kwiatkowskiego (mural z żołnierzem) I innych utworów literackich.


 • Hanna Krall ,,Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Gustaw Herling-Grudziński ,,Inny świat”
 • Proszę państwa do gazu
 • Inny świat
 • Kamienie na szaniec
 • Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Romeo i Julia
 • Makbet

Temat 5 - OKE Kraków

Jakie refleksje na temat losu życia człowieka są przedstawiane przez artystów? Odwołaj się do rzeźby "Lalkarz" Jerzego Kędziora


 • Makbet
 • Król Edyp
 • Lalka I dałam motyw theatrum mundi

Temat 6 - OKE Kraków

Jak artyści w swoich dziełach przedstawiają życie codzienne ludzi? Odwołać się do obrazu i wybranych tekstów literackich.


 • Dżuma, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara
 • Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" (grzybobrania, polowania, uczty)
 • Władysław Reymont "Chłopi"
 • (sposób zajmowania się polem, zajęcia gospodarza, parobków, kobiet)

Temat 7 - OKE Kraków

W jaki sposób Twórcy kultury przedstawiają wielkich wodzów i przywódców? Odwołaj się do obrazu "Portret Jana III Sobieskiego" oraz wybranych tekstów literackich.


 • "Pan Tadeusz" "Krzyżacy" Kordian, Dziady cz.III Ustęp (przegląd wojska i pomnik Marka Aureliusza), Zdążyć przed Panem Bogiem (Anielewicz)

Temat 8 - OKE Kraków

Różne sposoby ukazania miłości rodzicielskiej. Omów zagadnienie na podstawie obrazu "miłość matczyna" i innych tekstów literackich.

 • Tren IV
 • Elegia o...(chłopcu polskim) , Treny Kochanowskiego

Temat 9 - OKE Kraków

Jaką funkcję pełni alegoria w literaturze? Odwołaj się do podanego obrazu "Fortuna" oraz innych tekstów literackich. • Obraz fortuny - nawiązanie do bogini losu,
 • Dżuma - epidemia jako nawiązanie do wojny
 • Bajki Krasickiego
 • Brzydkie Kaczątko Andersena
 • "Fortuna" - jako Fatum, ślepo rządzi losem, kula na której stoi to ziemia, władza nad światem
 • "Dżuma" - jako powieść parabola, alegoria wojny
 • "Brzydkie kaczątko" Andersena - jako alegoria niepasowania do społeczeństwa, tj. prześladowania na tle rasowym, religijnym

Temat 10 - OKE Kraków

Pamięć i wspomnienia po utracie bliskiej osoby. Wykorzystaj obraz „Nieobecna” i przykłady z literatury.


 • J. Kochanowski Treny
 • Opowieść wigilijna
 • „Gwiazd naszych wina” John Green, „Niezgodna” Veronica Roth
 • Treny
 • „To lubię” Mickiewicz
 • „Przedwiośnie” (Cezary wspomina Matkę)

Temat 11 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają sposoby poznawania świata? Odwołaj się do podanego dzieła Pawła Kuczyńskiego „Facebook” oraz wybranych tekstów literackich. • Kordian, Lalka, Opowiadania Borowskiego

Temat 12 - OKE Kraków

Opisz Jakie refleksje na temat wojny i jej konsekwencji odnajdujemy w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując się do ilustracji War and peace Gunduza Aghayeva oraz wybranych tekstów literackich.


 • Przedwiośnie, Kamienie na szaniec, proszę państwa do gazu,
 • Dżuma, Zdążyć przed Panem Bogiem

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 13 - OKE Kraków

W jaki sposób artyści przedstawiają ludzi doświadczających trudnych emocji? Odwołaj się do obrazu "Śmierć w pokoju chorego" i do utworów literackich

 • Treny, Antygona, Zdążyć przed Panem Bogiem, Krzyżacy
 • Makbet, Dziady cz 3 i 4, Cierpienia młodego Wertera, Romeo i Julia

Temat 14 - OKE Kraków

Jak artyści przedstawiają koniec świata? Na podstawie obrazu "Wielki dzień Jego gniewu" Johna Martina. Odwołaj się do utworów literackich.


 • Apokalipsa św. Jana
 • Dżuma
 • Czesław Miłosz Pieśń o końcu świata, Inny świat Grudzińskiego, Apokalipsa św, Jana
 • 'Zdążyć przed Panem Bogiem' Hanny Kral (apokalipsa spełniona)
 • 'Ocean na końcu drogi' Neila Gaimana

Temat 15 - OKE Kraków

Jak w tekstach kultury ukazywane są sylwetki starych ludzi/ starszych osob. Odwołaj się do obrazu Grombeckiego Henryka pt. Nędzarka, oraz innych tekstów literackich.
 • Odwołałam się do Hioba, i do mitu o Dedalu i Ikarze
 • Stara agata z chłopów
 • Postać Seweryna Baryki z Przedwiośnia jako starszego ojca dającego przykład dziecku
 • Stary człowiek i morze postać ryba który pomimo wieku stawił czoła walce

Temat 16 - OKE Kraków

Labirynt jako metafora ludzkiego życia. Odwołaj się do obrazu Rafała Olbińskiego pt.'' Labirynt miłości'' oraz tekstów literackich.

 • Lalka (miłość Wokulskiego do Łeckiej) Inny świat ( niewola jako labirynt) Zdążyć przed Panem Bogiem ( podejmowane przez Edelmana trudne decyzjie)
 • Król Edyp; jego wybory jako nieskuteczna ucieczka od swojego losu
 • Makbet : jako marionetka w rękach losu pozwalająca kierować się innymi, jego podjęte decyzje okazały się tragiczne
 • Zbrodnia i kara : Rodion jako osoba która chciała dobrze iść przez życie i pomóc innym a skończyła w więzieniu za swoje czyny

Temat 17 - OKE Kraków

Jaką rolę taniec odgrywa w życiu człowieka? Odwołaj się do załączonego obrazku Wang Kuna , oraz tekstów literackich. • Tango
 • Wesele
 • Pan Tadeusz

Temat 18 - OKE Kraków

W jaki sposób i w jakim celu zostaje ukazana przyroda w tekstach literackich? Omów na podstawie obrazu Henryka Weyssenhoffa „Wiosna” oraz wybranych tekstów literackich.


 • Pan Tadeusz
 • Chłopi
 • Fraszka "Na lipę"

Temat 19 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują emocje, uczucia w swoich dziełach? Odwołaj się do rzeźby Antoniego Madeyskiego "Ból" i do dwóch wybranych tekstów literackich.


 • Pan Tadeusz
 • - Treny Jana Kochanowskiego
 • - " Makbet" Szekspira
 • - " Król Edyp" Sofoklesa
 • -" Romeo i Julia" Szekspira

Temat 20 - OKE Kraków

Jakie obrazy śmierci kreują twórcy w swoich dziełach? Omów zagadnienie, odwołując się do utworu Krzysztofa Żyngiela Pojedynek ze śmiercią oraz wybranych utworów literackich.

Temat 21 - OKE Kraków

Jak artysci ukazują miasto? Obraz Władysława Podkowińskego "Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni"


 • Zbrodnia i kara
 • Lalka
 • Proces Franz Kafka, Notre Dame Julian Przyboś, Dziady cz. 3 Ustęp- Petersburg, Wesele Stanisław Wyspiański, Przedwiośnie Stefan Żeromski

Temat 22 - OKE Kraków

Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach mieszkańców wsi? Zinterpretuj obraz "Zbieranie buraków" i odwołaj się do wybranych tekstów literackich. • Chłopi - zróżnicowanie wsi oraz wszelkie wydarzenia w których brali udział ludzie.
 • Pieśń Świętojańska o Sobótce - 12 pieśni przedstawiających w wyidealizowany sposób wieś.
 • Pan Tadeusz, Wesele Ferdydurke

Temat 23 - OKE Kraków

Jak współcześni artyści ukazują dobro antyku. Obwołać się do obrazu podanego Igor Mitoraj pompeje 2016 i do innych tekstów literackich. • Werter, Remigiusz Mróz "hashtag" - jaskinia Platona
 • „Dziady cz. III” (prometeizm)
 • „Dar” Czesław Miłosz (fil. epikurejska)

Temat 24 - OKE Kraków

Jak autorzy tekstów przedstawiają wielkich przywódców? Odwołaj się do obrazu „Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego „ i innych tekstów literackich

 • Wesele
 • Dziady cz. III
 • Kordian
 • Pan Tadeusz
 • Lalka

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 25 - OKE Kraków

Jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu marzenia? Omów zagadnienie, odwołując się do obrazu Natashy Villone "Patrząc w nocne" niebo oraz wybranych utworów
literackich.


 • Lalka-Wokulski marzył o spełnieniu w miłosci iio wyższym stanie majątkowym

Temat 26 - OKE Kraków

Jak twórcy przedstawiają codzienność w swoich dziełach? Odwołaj się do obrazu "Tea Time" Charlesa Spencelayha i innych tekstów literackich.

 • Teza: autorzy pokazują codzienność w sposób bardzo realistyczny; codzienność ukształtowana jest przez otaczającą rzeczywistość.
 • Przykłady:
 • Pamiętnik z powstania warszawskiego - Miron Bialoszewski - codzienność z omresu powstania z perspektywy ludności cywilnej
 • Inny świat - Gustaw Herling-Grudzinski - codzienność więźniów obozu w Jercewie
 • Chłopi - Władysław Reymont - codzienne życie mieszkańców Lipiec
 • Noce i dnie Marii Dąbrowskiej
 • Pan Tadeusz
 • Chłopi
 • Żywot człowieka poczciwego
 • Chłopi i Rzecki z lalki

Temat 27 - OKE Kraków

Jaką rolę pełnią motywy ludowe w literaturze, odwołaj się do podanego obrazu Władysława Skoczylasa pt. „Szopka” oraz do innych tekstów literackich.

 • Reymont „Chłopi” część pierwsza (ukazanie ich życia na przykładzie pory roku, tradycji weselnych)
 • Wyspiański „Wesele” (chłopi garną się do świata, są ciekawi co dzieje się po za ich wsią, Pan Młody jako przykład chłopomana)
 • Dziady cz.II
 • Wesele
 • Król Olch
 • Lilije

Temat 28 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują rolę pieniądzy w życiu człowieka?
Odwołaj się do obrazu Bronisława Linke "Skąpiec“ i tekstów literackich.

 • "Skąpiec" Molier
 • "Lalka" Bolesław Prus

Temat 29 - OKE Kraków

Cywilizacja-rozwoj czy upadek człowieka? Obraz - gra komputerowa. Odwolaj sie do utworów literackich

 • Tango
 • Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Przedwiośnie, wesele
 • *Przysłowie dobra mina do złej gry
 • *Dziady cz III

Temat 30 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują wydarzenia dziejowe i ich bohaterów. W jaki sposób autorzy przedstawiaja wielkie wydarzenia oraz ich bohaterów. Odwołaj się do dwóch tekstów literackich i dołączonej fotografii rzeźby. (rzeźba powstańców w Warszawie)


 • Wesele
 • Dziady cz 3
 • Inny świat
 • Kamienie na szaniec
 • Zdążyć przed Panem Bogiem

Temat 31 - OKE Kraków

Opisz w jaki sposób twórcy ukazują w swoich dziełach postać dziecka. W odwołaniu do obrazu " W szkolnych drzwiach" oraz innych tekstów literackich


 • 1. Treny Jana Kochanowskiego
 • 2. Granica
 • 3. Opowiadania Borowskiego
 • 4. Mendel Gdański
 • 5. Pan Tadeusz
 • 6. Tango
 • Przedwiośnie
 • Treny Jan Kochanowski

Temat 32 - OKE Kraków

Czym dla bohaterów tekstów kultury mogą być książki? Omów zagadnienie, odwołując się do ilustracji Igora Morskiego oraz wybranych utworów literackich.

 • Latarnik H. Sienkiewicza
 • Wokulski, Gustaw z IV cz Dziadów

Temat 33 - OKE Kraków

Obraz dworków szlacheckich w sztuce odwołaj się do obrazu Dworek z dzikim winem Bronisławy Rychter-Janowskiej oraz wybranych utworów literackich.

 • Przedwiośnie - dworek w Nawłoci oraz Pan Tadeusz - dworek w Soplicowie
 • Pan Tadeusz, Na dom w Czarnolesie

Temat 34 - OKE Kraków

Jakie funkcje pełni w tekstach kultury motyw labiryntu? Omów zagadnienie, odwołując się do dzieła Rafała Olbińskiego Labirynt oraz wybranych utworów literackich.


 • Lalka - postać Wokulskiego
 • Więzień labiryntu
 • Król Edyp (życie jako labirynt którym rządzi fatum)

Temat 35 - OKE Kraków

Jakie znaczenie symboliczne mogą mieć góry dla artystów? Odwołać się do obrazu (Caspar David Friedrich "Krzyż w Górach") i tekstów literackich


 • Mit o Prometeuszu
 • Mit o Syzyfie
 • 1) obraz
 • 2) kordian - J.Słowackiego
 • 3) Opislam postać Jana Pawła II który lubiał spędzać czas w gorach w Zakopanem, a to miejsce wiązało się z przyjemnymi wspomnieniami dla papieża, który lubiał wracać na znane szlaki. :)

Temat 36 - OKE Kraków

Jak artyści przedstawiają obraz rodzicielstwa? Rzeźba ,,Tchnienie" Xawerego Dunikowskiego. Odwołać się do wybranych tekstów literackich.

 • Przedwiośnie - rodzice Cezarego
 • Biblia, Pan tadeusz, Treny Kochanowskiego, Gwiazd naszych wina, Cudowny Chłopak, Ostatnia Piosenka, Pamiętnik Nastolatki, 13 powodów
 • Granica
 • Przedwiośnie
 • Lament świętokrzyski
 • Mit o demeter i korze

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 37 - OKE Kraków

Czym może być sztuka dla człowieka? Odwołaj się do obrazu Romana Kramsztyka "Koncert" i innych tekstów literackich


 • -„Ludzie bezdomni” - posąg Wenus z Milo oraz obraz Rybaka (symbolika, wpływ na przemyślenia Judyma)
 • - „Wybudowałem pomnik” (sztuka jako utwory poety)
 • - „Cudzoziemka” (wpływ muzyki na Różę)
 • -na podstawie obrazu. Sztuka jako realizacja pasji i wyrażanie siebie.
 • - dążenie do osiągnięcia ideału mentalnego. Opis kultury antycznej i teatru
 • - cierpienia młodego wertera. Czytał dzieła Homera, a potem coś innego.
 • - Wokulski z "Lalki". Wyobrażenie miłości przez czytanie dzieł Mickiewicza

Temat 38 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy w swoich dziełach przedstawiają niedole ludzkiego życia? Odpowiedź na pytanie na podstawie obrazu "Smutek" (nie pamiętam malarza) i innych tekstów literackich.
 • Zdążyć Przed Panem Bogiem
 • Lalka
 • Dziady cz. 3
 • np. Antygona i Edyp
 • Król Edyp ( losy Tebejczyków nad którymi krąży fatum ) Inny świat Gustawa Herlinga Grudzinskiego
 • - ,,Igrzyska śmierci'' sytuacje niezależne od człowieka (śmierć ojca Katniss, złe warunki życia) jako niedola
 • - ,,Miasto 44'' książka, sytuacje niezależne od człowieka (wojna i wszystkie straty cierpienia) jako niedola

Temat 39 - OKE Kraków

Jaki wpływ na człowieka ma sztuka? Rozważ problem odwołując się do obrazu Carl’a Holsoe „Girl Reading in an Interior” oraz innych tekstów literackich.

 • Przedwiośnie (Cezary gra z Wandą na 4 ręce na fortepianie)
 • Dziady cz3 (towarzystwo stolikowe rozmawiające o sztuce francuskiej)
 • Lalka posag apollina
 • Ludzie bezdomni
 • posag wenus z milo
 • Latarnik
 • Lalka
 • -Cudzoziemka
 • -Pianista
 • -Latarnik
 • -Cudzoziemka
 • -Tango

Temat 40 - OKE Kraków

Jak w tekstach kultury ukazana jest bieda i wykluczenie? Odwołaj się do załączonej fotografii Tadeusz Rolke-fotografia bez tytułu i innych tekstów literackich.
 • Lalka, ludzie bezdomni
 • kanał "Mówiąc Inaczej"
 • własne doświadczenia to komunikatory np. Facebook a w nim Messenger

Temat 41 - OKE Kraków

Czym dla człowieka jest zdobywanie wiedzy? Czym dla człowieka jest książka? Odwołaj się do obrazu Pawła Kuczyńskiego "Ocean" oraz do wybranych tekstów literackich.

 • Treny (Jako zdobywanie wiedzy o sobie, przez ciężkie przeżycia)
 • Król Edyp (zdobywanie wiedzy za pośrednictwem wyroczni)
 • Przedwiośnie (niechęć Baryki do wiedzy szkolnej)
 • -Lalka (Wokulski dużo się uczył )
 • -Granica (Zenon Ziembiewicz)
 • -Biblia (ewangelia i poczynania Jezusa są najlepszym przykładem jak postępować w życiu)
 • Książki dla człowieka są skarbnicą wiedzy, ponieważ przychodząc na świat jesteśmy jak tabula rasa .
 • Całe życie uczymy się na błędach a książki są dla nas wsparciem i pomocą jak mamy postępować

Temat 42 - OKE Kraków

W jakim celu twórcy ukazują motywy ludowe w tekstach kultury ?
Odwołaj sie do obrazu Rydel i gęsi oraz do wybranych tekstów literackich.

 • - Wesele
 • Chlopi
 • Pieśń świętojańska o Sobótce

Temat 43 - OKE Kraków

Emocje i uczucia w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Yaroslava Kurbanowa "Cry" i innych tekstów literackich.

 • Treny Jana Kochanowskiego
 • Zbrodnia i kara (strach)

Temat 44 - OKE Kraków

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa wierny towarzysz odwolaj się na podstawie obrazu pt."Współczucie", i tekstów literackich


 • -Wisława Szymborska "Kot w pustym mieszkaniu"
 • -Kamienia na szaniec
 • Miecz Rolanda
 • Złodziejka książek
 • Lalka ( Rzecki i Wokulski )
 • Zbrodnia i Kara ( Sonia i Raskolnikow )

Temat 45 - OKE Kraków

Jak autorzy w swoich tekstach ukazują zabawę? Odwołaj się do obrazu Stanisława Batowskiego "Zabawa w Chreptiowie" i tekstów literackich

 • Wesele, Chłopiec w pasiastej piżamie

Temat 46 - OKE Kraków

Jak twórcy tekstów kultury przedstawiają emocje? Odwołaj się do rzeźby przedstawionej na fotografii (Kathe Kollwitz-"Lament" ) i do innych tekstów literackich.

 • Dziady (emocje więźniów)
 • Inny swiat(emocje więźniów)
 • Treny Jana Kochanowskiego
 • Opowiadania Borowskiego,

Temat 47 - OKE Kraków

Jak autorzy ukazują dzieciństwo? Odwołaj się do obrazu "Lekarz lalek" i innych utworów literackich

 • - Przedwiośnie
 • - Mendel Gdański
 • - Sklepy cynamonowe
 • - Na Wschód od Edenu
 • - Płacz niemymi łzami
 • Oskar i Pani Róża

Temat 48 - OKE Kraków

Jak w literaturze przedstawiona jest zabawa lalkami. Odnieś się do obrazu "Rekonwalescencja" oraz do tekstu literatury.

 • Lalka
 • Metafora w Hiobowych wiesciach że Bóg bawi się ludźmi jak lalkami

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 49 - OKE Kraków

Jaki wpływ na życie bohatera mają książki? Odwołaj się do dzieła (dziewczynka "wchodzi" do otwartej książki. Wszystko oprócz treści książki - jakiś kolorowy pejzaż- jest szare) i do innych tekstów literackich.

 • Dziady cz. IV
 • Lalka
 • Kordian
 • Tango
 • Teza: książki mają różnorodny wpływ na życie bihatera. Książki przekłamują rzeczywistość.

Temat 50 - OKE Kraków

"Jak ukazywane jest społeczeństwo w tekstach kultury?" w odniesieniu do kadru z filmu "Lalka" (spacer Wokulskiego po Powiślu) całości treści "Lalki" Bolesława Prusa i wybranego tekstu kultury.


 • "Dżuma" A. Camus
 • Lalka, Zbrodnia i Kara, Chłopi, Wesele

Temat 51 - OKE Kraków

Czym jest szczęście dla człowieka? odwołaj się do obrazu Pietera Breugla Kraina szczęśliwości (Kraina lenistwa) i innych tekstów kultury.


 • Dziady, Tadek, Lalka, Ludzie Bezdomni, reklama Lotto
 • Harry Potter, Gra o Tron

Temat 52 - OKE Kraków

Czym dla człowieka może być praca? Odwołaj się do obrazu Aleksandra Gierymskiego "Piaskarze" oraz wybranych tekstów literackich.

 • "Ludzie bezdomni" Stefan Żeromski
 • "Chłopi" Władysław Reymont
 • "Inny świat" Gustaw Herling-Grudziński

Temat 53 - OKE Kraków

W jaki sposób w tekstach literackich ukazywane jest zło? Obraz Wiliama Blacke'a "Szatan porażający Hioba wrzodami". Odwołaj się do innych tekstów literackich.


 • Makbet
 • Harry Potter- Tom Riddle(Lord Voldemort)
 • Opowiadania Tadeusza Borowskiego
 • Hiob, który doznał cierpienia, zła ze strony szatana
 • Dzuma jako zło, która powodowała cierpienie i śmierć
 • Inny świat zło jako system łagrów, cierpienie i śmierć

Temat 54 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają człowieka w mieście? na podstawie obrazu Ulica Marka Włodarskiego
Inna wersja: W jakich celach artyści wykorzystują motywy ideału rycerza, odwołaj się do fragmentu ,,Zemsty" Aleksandra Fredry • Inna wersja:
 • Zbrodnia i kara
 • Dziady cz.3 obraz ludzi z Petersburga
 • Lalka Bolesław Prus
 • Stanisław Wokulski - spacer po Powiślu
 • Tomasz Judym - spacer po biednych dzielnicach, gdzie mieszkał jego brat Wiktor
 • Sklepy Cynamonowe - podróż po mieście w tytułowym opowiadaniu
 • Zbrodnia i kara - Rodion w mieście jak w labiryncie
 • Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
 • Bolesław Prus "Lalka"
 • Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"

Temat 55 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy w swoich dziełach przedstawiają dzieciństwo? Obraz Giorgiosa Jakobidesa "Pierwsze kroki", odwołaj się do tekstów literackich

 • -Treny Kochanowskiego
 • Cezary Baryka - Przedwiośnie - dzieciństwo szczęśliwe
 • Tomasz i Wiktor Judym - ciężkie dzieciństwo
 • „Dorośli i dzieci w Oswiecimiu” Zofia nałkowska („dzieci bawiące się w palenie Żydów”)
 • „Granica”
 • „dziewczynka z zapałkami”
 • sklepy cynamonowe

Temat 56 - OKE Kraków

Jak ukazane zostało w sztuce przemijanie? Do opisania obraz Grzegorza Bialika „Ulotność chwili” oraz innych tekstów literackich.

Temat 57 - OKE Kraków

Relacja uczeń- nauczyciel na podstawie jakiegoś obrazu z XVIII w. + 2 teksty literackie


 • Dziady cz. IV
 • Ferdydurke
 • Przedwiośnie: ojciec jako nauczyciel
 • Harry Potter
 • Ferdydurke

Temat 58 - OKE Kraków

Jak artyści w swoich dziełach ukazują relacje człowiek-natura. Odwołaj się do obrazu Josepha Mallorda Williama Turnera "Rybacy na morzu" i innych tekstów literackich.

 • "Balladyna"
 • "Świtezianka"
 • Stary człowiek i morze - walka z naturą
 • Pan Tadeusz - burza w soplicowie sprzyjała tym co walczyli
 • Żywot człowieka poczciwego - pory roku wyznaczają rytm życia
 • Żywot człowieka poczciwego
 • Chłopi
 • Balladyna
 • Lilije
 • Czego chcesz od nas panie
 • Przedwiośnie- nawłoć

Temat 59 - OKE Kraków

Jak jest przedstawiane miasto? Na podsrawie obrazu Aleksander Jędrzejewski "Paryż (Łuk Triumfalny w Paryżu – Etoile)" (1932) i wybranych tekstów literackich.

 • Lalka - Paryz, Warszawa
 • Zbrodnia i kara - Petersburg
 • Dziady - Petersburg
 • Mistrz i Malgorzata - Moskwa
 • Ludzie bezdomni - paryz kontrastowo do dzielnicy bezdomności

Temat 60 - OKE Kraków

Jak i w jaki sposób twórcy przedstawiają ludzi nauki? Odwołaj się do obrazu Mari Curie-Skłodowskiej i wybranych tekstów literackich.

 • prof. Geist z "Lalki",
 • prof. Pimko z " Ferdydurke",
 • biografia Elona Muska
 • 2)"Ludzie bezdomni" (Judym)
 • Harry Potter (dumbledore)

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 61 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy wyrażają emocje w swoich dziełach, odwołaj się do rzeźby Sylwestra Chłodzińskiego "Cisza" i tekstów literackich.

 • Inwokacja- wyrazy nacechowane emocjonalnie
 • Lalka- zachowanie bohatera, próba samobójcza
 • Dziady cz.3 i Campo di Fiori

Temat 62 - OKE Kraków

Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają relacje człowiek - Natura? Odwołanie do obrazu „Poranek” i wybranych tekstów literackich


 • "Gloria Victis" Eliza Orzeszkowa
 • Mit o Dedalu i Ikarze
 • Biblia - opis Arki Noego
 • Pieśń Świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski
 • Obraz matecznika z Pana Tadeusza
 • Pan Tadeusz, Wesele, Sonety krymskie, Przedwiośnie

Temat 63 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy kultury ukazują obraz dziecka? Odwołaj się do obrazu Tadeusza Makowskiego "Kapela dziecięca"

 • *Dziady cz.II ( Józio i Rózia)
 • *Ania z zielonego wzgórza
 • * Treny Jana Kochanowskiego ( V i VIII)

Temat 64 - OKE Kraków

Czym dla człowieka jest szczęście? Odwołaj się do obrazu '' Klucz do szczęścia'' Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej oraz innych tekstów literackich.

 • 'Zostań jeśli kochasz' Gayle Forman
 • 'Kamienie na szaniec' Aleksander Kamiński (dążenie do szczęścia-wolności)
 • - dworek w Soplicowie dla Tadeusza
 • - w inwokacji ojczyzna

Temat 65 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy kultury przedstawiają walkę dobra ze złem. Odwołaj do do obrazu Hieronima Boscha "Śmierć skąpca" oraz do wybranych utworów literackich.

 • "Kamienie na szaniec" Kamińskiego
 • Przypowieść o synu marnotrawnym z "Biblii"
 • Dżuma
 • Ludzie bezdomni

Temat 66 - OKE Kraków

Jaką rolę w dziełach kultury odgrywa nastrój? Odwołaj się do obrazu Caspara Davida Friedricha "Kobieta i mężczyzna obserwujący księżyc" oraz do wybranych tekstów literackich.

 • „Igrzyska śmieci” - Suzanne Collins
 • Leopold Staff "Deszcz jesienny"
 • Kochanowski "Tren VII"

Temat 67 - OKE Kraków

W jaki sposób w dziełach sztuki jest ukazywany zachwyt do natury? Odwołaj się do obrazu "Hymn do morza" i innych utworów literackich.

 • Harry Potter
 • Pan Tadeusz
 • Chłopi

Temat 68 - OKE Kraków

W jaki sposób artyści pokazują dzieci w swoich utworach? Odwołać się do obrazu Pascala Dagnana „Mały sabaudczyk jedzący pod drzwiami” oraz wybranych dzieł literackich

 • „Treny” Jana Kochanowskiego oraz „zabawa w klucz” Idy Fink.

Temat 69 - OKE Kraków

Jak twórcy ukazują w swoich dziełach dzieciństwo? Obraz „Mydlane Bańki” (dzieci na wsi puszczające bańki) i inne dzieła literackie .


 • Pan Tadeusz
 • Zbrodnia i kara
 • Ludzie bezdomni, przedwiośnie
 • Janusz Korczak - życiorys + "Król Maciuś Pierwszy"
 • Aleksander Kamiński - "Antek Cwaniak"
 • Biblia - nauczanie Jezusa "Trzeba stać się jak dziecko aby wejść do Nieba"
 • George Orwell - "Rok 1984" - sen Winstona o dzieciństwie

Temat 70 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają motyw władzy? Odwołaj się do obrazu Zdzisława Majrowskiego "Utracona władza" i innych utworów literackich.


 • "Makbet",
 • "Balladyna",
 • "Dziady cz. III"
 • Granica
 • Król Edyp
 • Wielka Improwizacja z "Dziadów" cz.3
 • Kreon z "Antygony" Sofoklesa
 • • Szekspir "Makbet"
 • • Sofokles "Antygona", "Król Edyp"
 • • Stanisław Wyspiański "Wesele"
 • • Sławomir Mrożek "Tango"

Temat 71 - OKE Kraków


Czym jest styl językowy i czym się charakteryzują style. Odwołaj się do podanego tekstu, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń. (Tekst był o stylu naukowym)

 • Orwell Rok 1984 (nowomowa)
 • Rozmowy prowadzone w internecie (styl potoczny(
 • Miron Bialoszewski-Pamiętnik z Powstania Warszawskiego (styl potoczny)
 • Chada- Żyć aż do bólu, styl potoczny
 • Rozmowa z kolegami,styl potoczny

Temat 72 - OKE Kraków

Jakie znaczenie w relacjach między ludzkich ma kultura języka? Tekst, odwołać się do własnych doświadczeń i do wybranego tekstu kultury.


 • W. Gombrowicz Ferdydurke

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 73 - OKE Kraków

Jaki wpływ na interpunkcje i komunikację mają media? Tekst „O zaletach interpunkcji" Małgorzata Milewska-Stawiany, własne doświadczenie i tekst kultury.

 • Sala samobójców

Temat 74 - OKE Kraków

Jak powstają i do czego służą wyrazy nacechowane pozytywnie? Odwołaj się do fragmentu tekstu Katarzyny Szewczuk "Polaków Czule Słówka", własnych doświadczeń komunikacyjnych i do wybranego tekstu kultury.

 • "Ferdydurke" - Witold Gombrowicz
 • Relacja pomiędzy małżeństwem/parą
 • Treny J.Kochanowskiego- zdrobnienia m.in. Urszulka
 • Nawiązała do Kubusia Puchatka, zdane 30/40

Temat 75 - OKE Kraków

Jak język wpływa na emocje człowieka, odwołaj się do fragmentu Cierpień młodego Wertera, własnych doświadczeń i innego teksty kultury

Temat 76 - OKE Kraków

Jaką funkcję pełnią zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu (Dziady cz.3 Ustęp), tekstu kultury i własnych doświadczeń.

 • Ferdydurke
 • Zwroty rodziców do dzieci

Temat 77 - OKE Kraków

Jakie są przyczyny zmian w języku? Odwołaj się do podanego tekstu pt. zmiany jezykowe jako immanentna część rzeczywistości do innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

 • -tekst (moda wpływa na język)
 • -Komunikacja tekstowa skraca język (praktyczność języka)
 • - Shakespeare ( potrzeba nowych słów)
 • Reklama blik- hajsiwo

Temat 78 - OKE Kraków

Jakie informacje o człowieku dostarczają przezwiska? Na podstawie fragmentu, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury


 • Ferdydurke ( Miętus, Syfon)
 • Przezwiska moich znajomych i dlaczego tak ich nazywamy. "Lalka"- Stach, Ignaś oraz lalka na Łęcką przez jej zachowania

Temat 79 - OKE Kraków

Jakie są przyczyny i sposoby urozmaicania języka? Odnieś się do podanego tekstu (wywiad), doświadczeń z życia codziennego i wybranego tekstu kultury.


 • Zapożyczenia (z tekstu)
 • Gwara, dialekt (Wesele)
 • Związki Frazeologiczne
 • Sentencje Łacińskie („Cogito ergo sum”)
 • Przyczyny - wynalezienie internetu, radia, smartfonu itp.; młodzi ludzie nie chcą używać języka swoich dziadków, wolą luźniejszą formę komunikacji (np. zamiast WITAM - siema, hejka naklejka itp)

Temat 80 - OKE Kraków

Jak zmienia się współczesna polszczyzna? Odwołaj się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. • Odwołałam się do Dusiołka B.Leśmiana
 • Reklama piwa somersby (zapożyczenia)
 • -Tango,
 • -konwersacje na portalach społecznościowych

Temat 81 - OKE Kraków

Czy skróty zubożają polszczyznę , odwołać się do załączonego tekstu , własnych doświadczeń i tekstu kultury

 • Wystarczy powiedzieć ze własne doświadczenia to „spoko „ i tego typu rzeczy :)
 • Pan Tadeusz ( zamiast Tadeusz mówią Tadek, zamiast Wojski Hreczech mówią Pan Wojski.

Temat 82 - OKE Kraków

Jakie środki stylistyczne wykorzystują artyści aby wyrazić czułość, wrażliwość i zmysłowość. Odpowiedz na podstawie tekstu ,,list jeńca” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Odnieś się do innych tekstów kultury i własnych doświadczeń.

 • Adam Mickiewicz „romantyczność”
 • Maria Pawlikowska Jasnorzewska „miłość”
 • Pan Tadeusz (Tadeusz żegna się z Zosią prosząc ją o pamięć i modlitwę.)
 • Zdrobnienia, epitety, metafory
 • -treny Jana Kochanowskiego
 • Cierpienia Młodego Wertera

Temat 83 - OKE Kraków

Wyrazy modne w polszczyźnie - są funkcjonalne czy nie? Tekst Bartka Chonickiego (?) „Hardkor ”. Odwołaj się do fragmentu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.


Temat 84 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy przedstawiają spory? Odwołaj się do podanego fragmentu Pana Tadeusza, całej epopei i wybranego dzieła literackiego.
 • Zemsta
 • Pan Tadeusz, Tango
 • -ogólnie mitologia konflikty o władze na Olimpie
 • -konflikt Asesora i Rejenta o harty
 • -spór o zamek Zemsta

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 85 - OKE Kraków

Za pomocą jakich środków językowych można realizować wypowiedz retoryczna? Odwołaj się do załączonego fragmentu Pana Wolodyjowskiego, innego tekstu kultury oraz swoich doświadczeń komunikacyjnych.

 • Pan Tadeusz
 • przemówienia polityków, debaty
 • Dziady cz. III (Wielka Improwizacja)
 • Jan Kochanowski (Treny, zwroty do Orszulki i Boga)
 • Treny

Temat 86 - OKE Kraków

W jaki sposób w języku możemy wyrażać emocje? Odwołań się te załączonego tekstu "Emocje w jezyku", własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 • Treny (zdrobnienia, porównania - przywiązanie do córki)

Temat 87 - OKE Kraków

Pytania i odpowiedzi w komunikacji. Odwołaj się do tekstu Jerzego Bralczaka ,,Kto pyta nie błądzi", własnych doświadczeń oraz tekstu kultury. • Kamizelka
 • Blog Kasi Gandor, Stephen King “Bastion”
 • Youtube "Mówiąc inaczej"

Temat 88 - OKE Kraków

Język młodzieży - wzbogaca czy zubaża polszczyznę. Odwołaj sie do podanego fragmentu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury


 • Odniosłam się do wszystkich aspektów zawartych we fragmencie podając przykłady,np problemy w komunikacji między starszymi a młodzieżą, używanie zapożyczeń, skrótów itp.

Temat 89 - OKE Kraków

Jaką funkcje w tekstach kultury pełni stylizacja jezykowa? na podstawie fragmentu w,, Wesele'' i calosci dramatu Wyspiańskiego oraz tekstu kultury.

 • archaizacja w trylogii Sienkiewicza

Temat 90 - OKE Kraków

Jak współczesne media tworzą przestrzeń do komunikacji językowej. Odwołaj się do podanego tekstu, własnych przeżyć i innego tekstu kultury.

 • Obraz "wyspy" Kuczynskiego

Temat 91 - OKE Kraków

Jaką rolę w języku pełnią przysłowia? Fragment tekstu Karoliny Fober, własne doświadczenie i wybrany tekst kultury

 • Wesele
 • Dziady cz2 (widmo złego Pana jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie)

Temat 92 - OKE Kraków

Jak artyści przedstawiają wojnę w swoich utworach? Odwołaj się do wiersza Anny Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. "Wojna to tylko kwiat" i wybranych tekstów literackich.

 • "Dżuma" - epidemia alegorią wojny
 • "Metro 2033" - wojna doprowadziła do zniszczenia dawnego świata, a ostatni ludzie żyją teraz w tunelach moskiewskiego metra
 • Wojna która toczymy ze światem, szatanem i ciałem
 • Pieśń o Rolandzie
 • Opowiadania Borowskiego
 • Ocalony Różewicza
 • Zbrodnia i kara
 • (tak bardziej wojna rozumiana metaforycznie)
 • Potop

Temat 93 - OKE Kraków

Związki frazeologiczne (na postrawie tekstu, własnych doświadczeń językowych, tekstu kultury)


Temat 94 - OKE Kraków

W jaki sposób zmienia się współczesna polszczyzna? Odwołaj sie do tekstu "Tendencje we współczesnej literaturze" , własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innych tekstów kultury.

 • Tango

Temat 95 - OKE Kraków

Grzeczność werbalna i niewerbalna jako wyznacznik szacunku do drugiego człowieka. Tekst kultury, tekst o zwrotach grzecznościowych i własne doświadczenia.

 • Lalka
 • Szkoła, relacje z nauczycielami
 • Pan Tadeusz relacja Zosi i Tadeusza

Temat 96 - OKE Kraków

W jaki sposób wzbogacany jest język? Odwołaj się do tekstu o zapożyczeniach „Uczymy się od Amerykanów” Pawła Sobieckiego, własnych doświadczeń i tekstu kultury.


 • - Wiersz "Mironczarnia" Mirona Białoszewskiego

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 97 - OKE Kraków

Co wpływa i w jakim celu rozwijany jest język? Tekst "lajkować", wlasne doswiadczenia i tekst kultury • Z tekstu- wynalazki potrzebują nazwy,grupy zargonu, zapozyczenia, spolszczenia- mejl, wszystko to jest jak kawalek zlota
 • Zona modna- zapozyczanie z j. Francuskiego
 • Wlasne: internet, lol, zw, freezechallange

Temat 98 - OKE Kraków

Za pomocą jakich środków językowych możemy wyrazic funkcję ekspresywną w języku. Omów temat odwołując się do wiersza Leopolda Staffa pt ‚Sen nieurodzony’, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.

 • Film pt ‚Niemożliwe’
 • Kot w pustym mieszkaniu

Temat 99 - OKE Kraków

Siła sprawcza słów. Omówić zagadnienie, odwołując się do fragmentu tekstu na temat znaczenia słów w kontekście świata wartości, postaw moralnych, odwołać się do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury. Fragment tekstu jest o nadnaturalnej sile słów, ich codziennym zastosowaniu, ich wartości dla człowieka, gdy podpisuje czek, uczestniczy w jakimś akcie sakralnym albo gdy poświęca wszystko co ma dla jakiegoś ważnego słowa.

 • - Józef Wybicki "Hymn Legionów Polskich"
 • - własne doświadczenia: regulaminy, deklaracje, konkursy -> "wyrażam zgodę", "deklaruję", "biorę udział", wyrażanie uczuć, opinii, stanowiska, podejmowanie decyzji - czasowniki w czasie teraźniejszym w 1 osobie l.poj. i l.mn., funkcje językowe
 • - Pan Tadeusz ( słowa Gerwazego do szlachty Dobrzańskiej, żeby dokonali zajazdu na Soplicowo, słowa Gerwazego do Hrabiego Horeszki, żeby nie porzucał sporu o zamek, słowa ks. Robaka do szlachty w karczmie Jankiela, żeby walczyli u boku Napoleona Bonaparte w Legionach Polskich )

Temat 100 - OKE Kraków

Jaki wpływ mogą mieć zranione uczucia? Podany fragment „Pana Tadeusza”, odniesc się do całości książki Mickiewicza, tekst kultury.


 • Wokulski (chociażby próba samobójstwa)
 • Telimena (pan Tadeusz był wobec niej obojętny, ona zrobiła mu awanturę w ostateczności wyszła za Rejenta
 • Jacek Soplica (zabójstwo Stolnika, działanie na rzecz Narodu)
 • "Gwiazd naszych wina"- historia chłopaka którego rzuciła dziewczyna po tym jak stracił wzrok

Temat 101 - OKE Kraków

Jaką funkcje w literturze pełni symbol? Na podstawie wiersza Kasprowicza Krzak dzikiej róży... I innych tekstow kultury

 • Wesele - róg, czapka z pawim piórem chocholi taniec
 • Pan Tadeusz nazwisko ks Robaka
 • Hymn Slowackiego bociany, podróż

Temat 102 - OKE Kraków

Czym jest językowy bon ton na podstawie tekstu prof Jana Miodka, modelu aktu komunikacji i wlasnych doswiadczen komunikacyjnych • Tak szczerze nie wiedzialem co to "bon ton" ale dałem Jana Kochanowskiego tren 7 i swoja wypowiedź przed szkołą
 • Odwołanie się do przykładu (treść własna)
 • Akt komunikacji (cztery filary kkkk)
 • Nadawca ->odbiorca
 • Kontakt
 • Komunikat
 • Kod komunikacyjny
 • Kanał komunikacyjny
 • Przykład własny: przybieramy etykietę w szkole,lub poza szkołą

Temat 103 - OKE Kraków

Relacje z odbiorca. Omów problem odwołaj się do fragmentu Małgorzaty "Formy zwracania do odbiorcy", własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.


 • Jakaś wypowiedź publiczna
 • Stand up
 • treny Kochanowskiego
 • Tango

Temat 104 - OKE Kraków

Jaka jest rola porzekadeł w polszczyźnie? Odwołaj się do tekstu "Pypcie na języku" do tekstu kultury i własnych doświadczeń. • Teza: są potrzebne, gdyż są ostoją polszczyzny w języku, pielęgnują charakter wypowiedzi polskich
 • Zemsta (powtarzane przez Cześnika Mocium panie utrudniło Papkinowi pisanie dyktowanego listu, ale dodału dziełu charakter i klimat polskości)
 • Wesele- Wy sobie a my sobie- każdy sobie rzepkę skrobie -powiedzenie jako rozbudowane porzekadło, ukazanie ludowości=polskości w tekście, środek do podkreślenia tego iż inteligencja myśli tylko o sobie a chłopi zajmują się tylko sobą
 • Aleksander Fredro „Zemsta” (mocium panie)
 • Wesele
 • Wesele - "trza być w butach na weselu"
 • własne doświadczenia - rozmowa z koleżanką w której użyła sformułowania "co nie?", babcia użyła sformułowania "proszę ja ciebie"

Temat 105 - OKE Kraków

Jakie znaczenie w komunikacji mają wyrazy nacechowane emocjonalnie? Tekst Jana Miodka, własne doświadczenia komunikacyjne, tekst kultury.

 • -Własne doświadczenia,
 • - Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz'' - słowo ,,ostatni'' i Sędzia Soplica zwracający się do Tadeusza ,,Tadeuszek''.
 • Posłuchajcie, Bracia miła

Temat 106 - OKE Kraków

Czemu służy perswazja językowa? Na podstawie fragmentu „Pana Tadeusza” (Gerwazy do szlachty dobrzyńskiej), innych tekstów kultury, własnych doświadczeń komunikacyjnych

 • "Do polityka" Czesław Miłosz, reklamy, telemarketing
 • Reklama Allegro
 • Przemówienia polityczne

Temat 107 - OKE Kraków

Manipulacja językowa - czy tylko naruszenie etyki słowa. Odwołań się do fragmentu tekstu, własnych doswiadczen i innych tekstów kultury.


 • Makbet (manipulacja Lady Makbet)
 • Hiob (szatan manipuluje Bogiem)

Temat 108 - OKE Kraków

Czym dla człowieka może być cierpienie ? Odwolaj się do wiersza Twardowskiego "O bólu " i innych tekstów kultury • Inny świat (kostylew)
 • Dziady III
 • Biblia
 • Antygona Sofokles
 • Mit o Prometeuszu
 • - Cudzoziemka
 • - "Mój biegun"
 • - Treny
 • - Dziady

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 109 - OKE Kraków

Jak perswazja wpływa na zachowanie, postawy odbiorcy? Trzeba było odwołać się do artykułu o tekstach Jana Pawła II, jakiegoś tekstu kultury i swoich doświadczeń

 • - "Dziady cz.4" gdy Gustaw oskarżał księdza o to, że poprzez czytanie "Cierpień młodego Wertera" szukał kobiety idealnej
 • - reklamy wywierają wpływ na odbiorcę, że chce korzystać z usług, które reklamują
 • Reklama media markt haslo ,, nie dla idiotów "
 • Jezus zwracal sie do uczniow ,, moi bracia i siostry "

Temat 110 - OKE Kraków

Jakie środki stylistyczne służą stylizacji biblijnej ? Odwołaj się do podanego fr. GLORIA VICTIS Elizy Orzeszkowej, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Dziady cz. III (widzenie księdza Piotra)

Temat 111 - OKE Kraków

Czy język powinien być modny?
Rozważ problem odwołując się do tekstu Jana Miodka Polszczyzna dla uczniów oraz wybranegotekstu kultury i własnych doświadczeń.


 • Reklamy
 • Kanał "mówiąc inaczej"
 • Ferdydurke -> uczniowie korzystają ze słów 'złacinnionych' i zmieniają konstrukcję zdań na łacińską

Temat 112 - OKE Kraków

Jaką rolę pełnią zapożyczenia w języku potocznym? Odwołaj się do tekstu kultury i własnych doświadczeń

 • piosenki Taco Hemingwaya

Temat 113 - OKE Kraków

Jakich środków językowych używają mówcy w swoich przemówieniach? Odwołaj się do tekstu, życia codziennego i tekstu kultury.

 • Wielka Improwizacja
 • Biblia, Jezus jako mówca.
 • Duchowny, kazania i homilie

Temat 114 - OKE Kraków

Jakie środki językowe powinny charakteryzować dobre przemówienie? Do tekstu p. Kowalewskiej o retoryce/przemawiania, własne doświadczenie + tekst kultury.


 • Własne doświadczenie - przemówienie na pogrzebie. Tekst - przemówienie Gerwazego do szlachty dobrzyńskiej z Pana Tadeusza.
 • *Albus z Harrego Pottera
 • *,, Miałem sen" przemówienie Lutera Kinga

Temat 115 - OKE Kraków

W jaki sposób emocje mogą wpływać na komunikację? Odwołaj się do tekstu, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń.


 • Zbrodnia i kara
 • Moralność Pani Dulskiej
 • Dżuma - Cottard pytający o koniec Dżumy
 • Hamlet

Temat 116 - OKE Kraków

Język w interakcjach kulturowych. Na przykładzie tekstu Mariana. Odnieś się do własnych doświadczeń i tekstów kultury.

 • *wypowiedzi polityków jako używanie języka w celach perswazji
 • *teksty piosenek jako słownictwo używane w danych grupach kulturowych. Np. W hip-hopie
 • *wesele
 • - niezrozumienie pomiędzy chłopstwem a inteligencja
 • - rozmowa miedzy panną młodą, a panem młodym (trza być w butach na weselu) jako przykład nie zrozumienia zwyczajów panujących w danym społeczeństwie

Temat 117 - OKE Kraków

Edward Stachura „Jest już za późno”. Jakich środków językowych używamy do opisywania uczuć? Czy środki językowe pomagają w opisywaniu uczuć? Odwołaj się do wiersza, własnych doświadczeń językowych oraz do wybranego tekstu kultury


 • Wiesława Szymborska " Kot w pustym mieszkaniu " - metafora uczuć autorki.

Temat 118 - OKE Kraków

Jakimi środkami jezykowymi autor przekonuje odbiorców (do swoich racji) na podstawie fragmentu ogniem i mieczem,dodatkowego tekstu kultury i własnych doświadczeń.

 • Dziady cz. III (pani Rollison prosi o łaskę dla syna) oraz całość utworu, który jest przekonywaniem narodu przez Adama Mickiewicza, że cierpienie i porażki na polu walki mają sens, opłacą się.

Temat 119 - OKE Kraków

Wady i zalety modnych wyrazow używanych we współczesnym języku na podstawie fragmentu tekstu, własne doświadczenie i tekst kultury

Fragment tekstu "Język w Komunikowaniu"
Mariana Bugajskiego

 • - reklama BLIK - hajsiwo
 • - słowo roku "dzban"
 • kanał "Mówiąc inaczej"

Temat 120 - OKE Kraków

Jaką funkcję mają zapożyczenia? Do czego służy zapozyczenia? Odwołaj się do fragmentu tekstu Rada Języka Polskiego oraz własnych doświadczeń i tekstu kultury

 • Teksty piosenek,
 • język internetu,
 • zapożyczenia w pracy
 • Lalka.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 121 - OKE Kraków

Czy zabiegi językowe stosowane w reklamach mają wpływ na współczęsny język? Rozważ pytanie i odwołaj się do podanego fragmentu tekstu (Jerzy Bralczyk: język na sprzedaż), na podstawie własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury • reklama Blik (słowo "hajsiwo", szybkie tempo mówienia, potoczny język)

Temat 122 - OKE Kraków

Jakich środków stylistycznych używa narrator aby ukazać swoje emocje. Fragment dziennika Gombrowicza. Odwołaj się do własnych doświadczeń i wybranego tekstu kulturowego.

 • Własny pamiętnik, piosenka Pawła Domagały, weź nie pytaj
 • -środki stylistyczne jakich uzywa sie w zwiazku np zdrobnienia-kotku, misiu
 • -Wykrzyknienia w filmach lub serialach (roznica pomiedzy srodkami w literaturze a filmach: w literaturze interpunkcja, a w filmie wazny ton glosu

Temat 123 - OKE Kraków

Na czym polega błąd językowy? Odwołaj się do podanego tekstu.(tekst dotyczy błędów ortograficznych, zapisu tekstu przez dużą lub mała literke) brak innych tekstów kultury

 • Słowniki języka polskiego (wszystkie rodzaje)
 • Internet
 • Wypracowania (błędy tam zawarte)
 • Globalizacja jezykowa

Temat 124 - OKE Kraków

Jakie znaczenie w tekstach kultury mają inspiracje dziełami innych epok
Inna wersja: W jaki sposób użytkownicy języka zapobiegają zubożeniu jezyka polskiego? Tekst, własne doświadczenie, tekst kultury.

 • Latarnik
 • Droga nad przepaścią w Czufut-Kale
 • Inna wersja:Kanał na youtube „Mówiąc inaczej”
 • W szkole zachęcają nas do czytania książek itd.

Temat 125 - OKE Kraków

Neologizmy, znaczenie oraz zastosowanie w literaturze. Odwołaj się do zamieszczonego fragmentu tekstu "Pan Błyszczyński" Bolesław Leśmian dzieła literackiego i własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Załączony fragment wiersza opisujący ogród)

 • - Ferdydurke
 • - 1984 G. Orwell
 • - Miron Białoszewski - Wiersze np. Mironczarnia
 • - Propaganda socjalistyczna i faszystowska (np. przodownicy pracy)

Temat 126 - OKE Kraków

Jakie znaczenie w skutecznej komunikacji ma kontekst? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Gra o tron
 • Wesele, żargon

Temat 127 - OKE Kraków

Jak mówić, aby dotrzeć do odbiorcy? Odwołać sie do tekstu „Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców” , własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

 • - Wykład Prof. Bralczyka „Jak mówić żeby nas słuchano?”
 • Nawiązać do wielkich mówców tj. Jan Paweł II, Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Jerzy Bralczyk.
 • Cechy dobrego mówcy:
 • - odpowiednia gestykulacja
 • - zmienność rytmu wypowiedzi (Szybciej, wolniej, głośniej, ciszej)
 • - przygotowanie merytoryczne
 • - dobra dykcja i jej nieustanne ćwiczenie,
 • - kontakt wzrokowy,
 • - przygotowanie merytoryczne.
 • "Karol. Papież, który pozostał człowiekiem"

Temat 128 - OKE Kraków

Jakie wartości mogą być dla człowieka najważniejsze? Wiersz Jana Lechonia "Pytasz co w moim życiu..." i teksty kultury


 • Makbet
 • Ikar

Temat 129 - OKE Kraków

Jaką rolę pełnią przysłowia? Odwoła się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury

 • Pan Tadeusz 'do woza przyszła koza' ; używanie przysłów w konwersacji, dzięki czemu możemy potwierdzić nasze przekonania
 • Wesele
 • Zemsta (niech się dzieje wola nieba)

Temat 130 - OKE Kraków

Jakie funkcje w języku pełnią zdrobnienia? Na podstawie podanego fragmentu, tekstu literackiego i własnych doświadczeń językowych

 • -Dziady cz II (józio i rózia, duszyczki, ziarnko gorczycy)
 • -własne relacje z rodziną i przyjaciółmi (mamusia, synek, dziecina)
 • zdrobnienia jako okazywanie szacunku, grzeczności, miłości itd.
 • Treny- J. Kochanowski
 • Ferdydurke
 • Przykłady z życia: relacja rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń, politycy w sejmie, urzędy

Temat 131 - OKE Kraków

Jak środki językowe kreują nastrój w utworach? Odwołaj się do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt "Widok ze Świnicy do doliny wierchcichej" oraz innych tekstów kultury.


 • Leopold Staff "Deszcz Jesienny"
 • Przerwa-Tetmajer "Melodia mgieł nocnych"
 • Mickiewicz "Dziady cz.II"
 • "Na lipe" Jan Kochanowski
 • Porównania homeryckie i uosobienie przyrody podczas polowania w "Panu Tadeuszu"
 • Uosobienie lipy mówiącej w fraszce "Na lipę"

Temat 132 - OKE Kraków

Rola związków frazeologicznych w życiu. Odwołaj się do tekstu Ewy Kołodziejczyk, własnego doświadczenia i wybranego tekstu kultury.
 • Pan Tadeusz czarna polewka
 • - Świat według Kiepskich

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 133 - OKE Kraków

W jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na kontakty międzyludzkie? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Zbrodnia i kara

Temat 134 - OKE Kraków

Jaką funkcje pełnią zdrobnienia w tekstach kultury? Odwołaj się do fragmentu Wesela, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.

 • Relacje miedzyludzkie
 • Treny
 • Podany fragment Wesela

Temat 135 - OKE Kraków

Jakie formy może przybrać zniewolenie człowieka? "Nieznany urzędnik", autor Magnús Tómasson i inne teksty literackie

 • "Rok 1984" i "Folwark Zwierzęcy" Georga Orwella
 • Dzuma, Tango, Inny świat
 • Inny świat, Jądro ciemności- problem niewolnictwa

Temat 136 - OKE Kraków

W jakim celu i dlaczego używamy stylizacji językowych. Odwołaj się do fragmentu "Chłopi" do własnych doświadczeń i dzieła kultury

 • Reklama tv, rozmowa z kimś, jako wzbogacenie języka
 • Biblia
 • Chłopi
 • Wesele
 • Tango

Temat 137 - OKE Kraków

Co zagraża współczesnej polszczyźnie? Wywiad Anny Zawadzkiej z Andrzejem Markowskim ‚Dbajmy, nie walczmy’.Omów temat, odwołaj się do własnego doświadczenia i przykładowego tekstu kultury.

 • Wykład prof. Miodka "Najważniejsze zjawiska współczesnej polszczyźny"
 • "Mówiąc inaczej"
 • *Jacek Soplica- jego udział w walkach u boku Napoleona, przenoszenie informacji- odważny, patriota, brak egoizmu, myśli o Ojczyźnie ( to bohaterstwo miało też wymiar odkupienia dawnych win)
 • *Film "Miasto 44" - dwóch młodych ludzi, główni bohaterowie, poświęcają awoje

Temat 138 - OKE Kraków

Jakimi środkami językowymi opisuje się piękno natury? W odwołaniu do fragmentu "Uśmiech" Emila Zegadłowicza, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.

 • "Deszcz jesienny" Leopold Staff

Temat 139 - OKE Kraków

W jakim celu ludzie używają funkcji impresywnej? Odwolaj się do podanego fragmentu, własnego doświadczenia komunikacyjnego i wybranego tekstu kultury. • wystąpienia polityków (szczególnie przed wyborami), reklamy, ważne uroczystości (powstać, baczność, spocznij)
 • - Makbet: manipulacja Lady Makbet, przekonanie go do zabicia króla
 • - życie: rodzice do dzieci np. "nie wychodź na dwór"; nauczyciel do ucznia "proszę, wytrzyj tablicę"; reklamy

Temat 140 - OKE Kraków

Rola manipulacji i perswazji w komunikacji językowej. Odwołaj się do podanego fragmentu (tekst o zwrotach używanych w reklamach np: nowość! Nie przegap okazji!), innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.


 • Teza: manipulacja i perswazja ma na celu wprowadzenie w błąd. Argument z fragmentu: te teksty reklamowe często są nieprawdziwe itp Argument z tekstu kultury: Biblia, kuszenie Ewy przez węża w raju (Po wyjściu z sali przyszedł mi do głowy jeszcze makbet manipulowany przez żonę) Własne doświadczenia: polecam przeczytać o regule wzajemności, 2 minuty czytania i można bardzo łatwo znaleźć argument.
 • Reklama playa I własny przykład
 • Perswazja i manipulacja mają na celu zmianę opinii lub podejmowanych działań odbiorcy przez nadawcę. Perswazja używa tylko prawdziwych argumentów i ma dobre intencje dla odbiorcy, natomiast manipulacja często używa kłamstw, chce dobra dla nadawcy kosztem odbiorcy
 • Własne doświadczenia
 • Zbrodnia i kara (Roskolnikov manipulowal lichwiarska)

Temat 141 - OKE Kraków

Jak sny oddziałują na człowieka? Odwołaj się do fragmentu i innych tekstów kultury


 • Dziady cz III
 • Harry Potter i Zakon Feniksa
 • Sklepy Cynamonowe
 • Biblia

Temat 142 - OKE Kraków

Obraz matki w tekstach kultury, na podstawie wiersza K. Wierzyńskiego "Suszone gruszki" oraz do tekstów kultury.

 • "Przedwiośnie", "Do matki Polki" A. Mickiewicza, "Testament mój" J. Słowackiego, "Elegia o chłopcu polskim" K.K. Baczyński, "Hamlet" Szekspira, film "Kraina wielkiego nieba" reż. Paul Dano, dramat "Medea" Eurypidesa, "Karuzela z Madonnami" M. Białoszewskiego

Temat 143 - OKE Kraków

Jak człowiek reaguje w obliczu niebezpieczeństwa? Odwołaj się do fragmentu tekstu "Jan Krzysztof" Idy Fink i wybrane teksty kultury

 • "Inny świat" Gustawa Berlinga Grudzińskiego
 • "Droga nad przepaścią w Czufut-Kale" Mickiewicza

Temat 144 - OKE Kraków

Jak twórcy ukazują zwyczaje i obyczaje? Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, całego utworu i innych tekstów kultury.


Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 145 - OKE Kraków

Jak w tekstach kultury ukazywane są zmiany cywilizacyjne? Odwołaj się do wiersza Julii Herting "Komunikat" i do innych tekstów kultury

 • Ludzie bezdomni
 • Przedwiośnie-rewolucja, szklane domy

Temat 146 - OKE Kraków

Jak autorzy ukazują refleksje na temat upływającego czasu? Odwołaj się do wiersza Jarosława Iwaszkiewicza
"Odwiedziny miejsc ulubionych w Młodości" i innych tekstów kultury.

 • *Cudzoziemka(Róża Żabczyńska żałowała, że przez całe swoje życie nie szanowała rodziny, twierdziła, że zmarnowała czas) Maria Kuncewiczowa
 • *Muzeum(humorystycznie pokazany motyw przemijania)Wisława Szymborska
 • Pan Tadeusz, inwokacja. Adam Mickiewicz Polaly sie lzy moje.

Temat 147 - OKE Kraków

Jaką rolę pełni w utworach taniec? Odwołaj się do tekstu Witolda Gombrowicza "Trans-atlantyk" i innych tekstów kultury.

 • Pan Tadeusz
 • Wesele
 • Tango

Temat 148 - OKE Kraków

W jakim celu i w jaki sposób są stosowane maski w tekstach kultury? Odwołaj się do fragmentu powieści Rainera Maria Rilkego "Malte" oraz do innych tekstów kultury.

 • Ferdydurke
 • Konrad Wallenrod
 • Pan Tadeusz
 • Świętoszek

Temat 149 - OKE Kraków

Losy człowieka w czasie wojny odwołaj się do fragmentu Rzeźnia numer pięć - Kurt Vonnegut i innych tekstów kultury.

 • Opowiadania Borowskiego
 • Inny świat
 • Ocalony, Różewicz
 • Zdążyć przed panem bogiem, Hanna krall

Temat 150 - OKE Kraków

Motyw życia jako labiryntu, odwołać się do wiersza Czesława Miłosza "te korytarze" i wybranych tekstów kultury


 • Kordian
 • Przedwiośnie

Temat 151 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują władzę? Odwołaj się do zamieszczonego tekstu i innych tekstów literackich.

 • Dziady cz.III -Nowosilcow
 • Antygona

Temat 152 - OKE Kraków

Jak twórcy przedstawiają zakochanych ? Na podstawie fragmentu potopu (ślub oleńki z kmicicem) oraz innych tekstów.

 • Zakochani czyli mogą być szczęśliwie lub nieszczęśliwie:
 • - Ewa + Jacek Soplica "Pan Tadeusz"
 • - Tadeusz i Zosia "Pan Tadeusz"
 • - Pan młody i chłopka "Wesele"
 • - Romeo i Julia
 • - Wokulski i Łęcka "Lalka"
 • Tristan i Izolda, Romeo i Julia, Romantyczność

Temat 153 - OKE Kraków

Czym dla człowieka jest szczęście? Rozważ problem w oparciu o wiersz i inne teksty kultury.

Prośba o wyspy szczęśliwe
Konstanty Ildefons Gałczyński

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

 • Mały Książe
 • Romeo i Julia

Temat 154 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy przedstawiają ideał rycerza? Omów zagadnienie na podstawie fragmentu Zemsty Aleksandra Fredry oraz wybranych tekstów literackich.

 • Konrad Wallenrod
 • Kronika Galla Anonima
 • Harry Potter, Makbet, Wesele, (Hobbit?)
 • Roland
 • - Jacek Soplica
 • - więźniowie w Dziady cz III
 • - film Czarny Rycerz
 • - pieśń o Rolandzie
 • - Shrek
 • - Przełęcz ocalonych

Temat 155 - OKE Kraków

Jaki wizerunek dzieci ukazują artyści w swoich dziełach? Fragment Ludzi Bezdomnych + odwołać się do innych tekstów kultury

 • Wisława Szymborska „Mała dziewczynka ściąga obrus”, serial Stranger Things
 • Dziady część 2
 • Mały książę
 • "Mendel Gdański" Maria Konopnicka
 • "Treny" Jan Kochanowski

Temat 156 - OKE Kraków

Czym jest bezradność człowieka wobec rzeczywistości? Odwołaj się do fragmentu „Procesu” Franza Kafki i innych tekstów kultury.


 • Dziady cz.III(bunt prometejski Konrada wobec braku reakcji Boga)
 • Treny(bezradność ojca wobec śmierci córki)
 • Król Edyp(bezradność wobec fatum)

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 157 - OKE Kraków

Czemu służy ironia w tekstach kultury. Wiersz Wisławy Szymborskiej "Konkurs piękności męskiej"


 • Wisława Szymborska "Pierwsza fotografia Hitlera"

Temat 158 - OKE Kraków

W jaki sposób dobra materialne wpływają na postępowanie człowieka? Odwołaj sie do podanego tekstu Ziemi Obiecanej Stanisława Władysława Reymonta i inny tekstów literackich


 • Lalka-Izabela Łęcka

Temat 159 - OKE Kraków

Człowiek podczas wyboru. Tekst Herberta "Rozstrzygnięcie" i odwołaj się do innych tekstów kultury • Makbet, Zbrodnia i kara
 • Król Edyp
 • Antygona
 • Jezus
 • Ludzie bezdomni
 • Wieża Grudzińskiego

Temat 160 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują problem nierówności między ludźmi. Odwolaj się do fragmentu Granicy Zofii Nałkowskiej. Fragment był rozmową Elżbiety z Zakonem nt. kamiennicy Kochlikowskiej.

 • Zbrodnia i Kara
 • "Lalka"
 • "Wesele"

Temat 161 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają postawę wobec zniewolenia ? Odwołaj się do tekstów kultury i podanego wiersza Podróż na Syberie autorstwa Gustawa

 • Makbet
 • Pan Tadeusz
 • Ferdydurka
 • Dziady cz III
 • -tereny Kochanowskiego, cierpienie jako przyczyna zniewolenia, postawa buntownicza
 • -gwiazd naszych wina, podporządkowana

Temat 162 - OKE Kraków

W jaki sposób ukazuje się dziecko w tekstach kultury i po co autorzy to robią.
Odwołanie do Trenu XII (podany na kartce), dowolnego innego trenu Kochanowskiego i tekstu kultury.


 • Tren XIII i XIX , Mały książę .

Temat 163 - OKE Kraków

W jaki sposób artyści ukazują tradycje i zwyczaje ludowe?
Odwolaj sie do fragmentu "Chłopow" i wybranych tekstow kultury.

 • Dziady część II, Wiedźmin, wesele, Przedwiośnie
 • Pan Tadeusz
 • 3 tom Chłopow

Temat 164 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy ukazują konflikty w swoich dziełach? Odwołaj się do podanego fragmentu Zemsty, całości utworu i innych tekstów kultury. • Pan Tadeusz
 • Romeo i Julia
 • nawiązanie do Wesela (konflikt między inteligencją a chłopami) Antygona (konflikt tragiczny->racja serca vs.racja rozumu)

Temat 165 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy przedstawiają motyw dzieciństwa? Na podstawie fragmentu książki „Włoskie szpilki” i dwóch innych tekstów kultury

 • „Pierwsza fotografia Hitlera” Wisława Szymborska
 • „Przedwiośnie” Stefan Żeromski
 • ,,Ziemia Obecana”, ,,Makbet”, ,,Pianista”, ,,Chłopi”, ,,Inny świat”
 • Pan Tadeusz zosia
 • Wesele jasiek
 • Kamienie na szaniec
 • Chłopiec w pasiastej piżamie

Temat 166 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy przedstawiają nauczycieli? Odwołań się do fragm. Sklepy cynamonowe Brudno Schulza i innych tekstów kultury

 • Ferdydurke - prof.Bladaczka
 • Chłopiec w pasiastej piżamie
 • Harry Potter
 • Stowarzyszenie umarłych poetów
 • Ferdydurke Bladaczka
 • Ojciec Rzeckiego
 • Profesor Pimko

Temat 167 - OKE Kraków

Jaką rolę odgrywają odkrycia i wynalazki w dziejach ludzkości? Odwołaj się do fragmentu "Kroniki tygodniowej" Bolesława Prusa i wybranego tekstu kultury.

 • Lalka (Geist, Ochocki), mit o Prometeuszu (podarowanie ognia)
 • Dżuma
 • Mały książę
 • The 100 - sztuczna inteligencja zawładnęła światem, filmiki yt z postępem cywilizacyjnym (dzieci wpatrzone w tel zamiast rozmawiać wysyłają wiadomosci), dedal i ikar - wynalazek skrzydel doprowadził do śmierci

Temat 168 - OKE Kraków

Jak twórcy w swoich dziełach ukazują utopie ?
Odwołaj się do fragmentu lalki oraz całości lektury i do innych tekstów literackich


 • - Lalka
 • - Wesele
 • - Przedwiośnie

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 169 - OKE Kraków

W jaki sposób rozwój cywilizacji wpływ na życie ludzi. Odwołaj się do wiersza Wisławy Szymborskiej Odkrycie oraz do wybranych 2 tekstów literackich.

 • Lalka profesor Geiz

Temat 170 - OKE Kraków

Jaką rolę w życiu człowieka pełni pamięć? Odwołać się do podanego reportażu i tekstów kultury. (Początek opisywał co to pamięć. Potem był przytoczony fragment wypowiedzi jakiegoś bohatera który mówił o tym dlaczego "przysłonił pamięć zasłoną". A końcówka o tym jak dany bohater w tym momencie patrzy na fotografię które przegląda i jakich uczuć doświadcza)


 • Gloria victis
 • Treny - pamięć o Urszulce
 • Wesele - pamięć o rabacji galicyjskiej
 • Pan Tadeusz - pamięć Gerwazego o zabójstwie Horeszki

Temat 171 - OKE Kraków

Czym dla Polaków jest bohaterstwo? Odnieś się do fragmentu "Kordiana" Juliusza Słowackiego i innych tekstów kultury.


 • TEZA: Bohaterstwo to zdolność do poświęceń bez oczekiwania niczego w zamian.
 • Henryk Sienkiewicz - Potop (Andrzej Kmicic ratuje króla przed atakiem Szwedów)
 • Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz (Jacek Soplica bierze na siebie strzał, ratując Gerwazego)
 • Adam Mickiewicz - Dziady cz. III -
 • *Wielka Improwizacja (Konrad jest w stanie zerwać wieź z Bogiem, tylko po to, aby Bóg zaczął działać i wyzwolił Polskę z rąk caratu)
 • *widzenie ks. Piotra (Polska jako mesjasz narodów - mesjanizm)
 • Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem - (kobieta zasłoniła ręką brzuch ukochanego i przyjęła strzał lub matka połknęła truciznę, aby córka dostała specjalny numerek na lepsze życie)
 • Kamienie na Szaniec - Aleksander Kamiński
 • Pan Tadeusz - Jacek Soplica
 • Dziady 3 - konrad

Temat 172 - OKE Kraków

Jakie postawy ludzie przyjmują wobec życia? Odwołaj się do podanego fragmentu Jana Kasprowicza "Księga ubogich" i innych tekstów kultury • - Lalka
 • - Cierpienia młodego Wertera
 • - Hamlet
 • - Makbet
 • - Król Edyp
 • - Antygona
 • Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy

Temat 173 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy kreują postać kobiety? Odwołaj się do fragmentu "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiwicza (fragment rozdziału 23 o żołnierskim życiu Basi) i do innych tekstów kultury.


 • "Antygona" Sofoklesa i "Makbet" Szekspira (lady Makbet)
 • Alina "Balladyna
 • Sally "Przygody Tomka Wilmowskiego"
 • Jane "Dziwne losy Jane Eyre

Temat 174 - OKE Kraków

Dlaczego autorzy w swoich utworach inspirują się dziełami dawnych epok. Jak w literaturze przedstawiane są inspiracje dziełami innych epok? Odwołaj się do wiedzą Zbigniewa Herberta "Nike, która się waha" i innych utworów literackich.

 • Latarnik czyta Pana Tadeusza
 • Jan Kochanowski treny (zmiana pierwowzoru trenu, tzn tren poświęcony małemu dziecku, kilka trenów zamiast jednego)
 • Cierpienia Młodego Wertera - Werter czytał Homera i Pieśni Osjana
 • Ferdydurke - Bolimowo (inspiracja Soplicowem z Pana Tadeusza)
 • Dziady cz 3
 • Pan Tadeusz

Temat 175 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają zakochanych. Wiersz Bolesława Leśmiana Dwoje Ludzieńków


 • Zbrodnia I Kara
 • Pytanie : czy zwrot kocham Cie jest najbardziej egoistyczny na świecie, i roznice pomiedzy miłością a zakochaniem

Temat 176 - OKE Kraków

Jakie znaczenie twórcy przypisują miastu? Fragment "Ziemi obiecanej" WładysławaStanisława Reymont, odwołaj się do fragmentu i innych tekstów kultury.


 • "Zbrodnia i Kara"
 • "Cudziemka"
 • "Lalka"
 • "Gra o tron"
 • Lalka, Dżuma, Przedwiośnie

Temat 177 - OKE Kraków

Jak autorzy ukazują w tekście przemianę duchową? Odwołaj się do fragmentu ,,Potop'' Henryka Sienkiewicza i do dwóch tekstów kultury. • Inny Świat - Kostylew
 • Jacek Soplica
 • Przypowieść o Synu Marnotrawnym
 • Jaime Lannister „Gra o Tron”

Temat 178 - OKE Kraków

Jakie odczucia i refleksje towarzyszą człowiekowi po utracie bliskiej osoby? Odwoła się do tekstu "list do redakcji od czytelnika" Z. Herberta oraz innych tekstów kultury.


 • Tereny Jana Kochanowskiego
 • Piosenka Dżemu "skazany na bleusa"

Temat 179 - OKE Kraków

Jak postęp cywilizacyjny/technologiczny wpływa na człowieka? Utwór W. Szymborskiej Coś z wiarą w odkrywców


 • Profesor Geist W Lalce B. Prusa
 • Ludzie Bezdomni S. Żeromskiego Misja sanitarna, rozwój medycyny przez Tomasza Judyma

Temat 180 - OKE Kraków

Czym jest dom rodzinny? odwołanie do fragmentu tekstu "Nad Niemnem" Orzeszkowej i dwóch tekstów kultury. • Przypowieść o synu marnotrawnym
 • Tren VII, Tren XIX, film Zostań jeśli kochasz, film Chłopiec w pasiastej piżamie, Lament Świętokrzyski

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 181 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają kraj lat dziecinnych? Odwołaj się do fragmentu utworu "Ogrody" Jarosława Iwaszkiewicza i wybranych tekstów kultury.


 • Igrzyska smierci
 • Serial This is us
 • Pan Tadeusz (inwokacja, dwór w Soplicowie)
 • Nad Niemnem

Temat 182 - OKE Kraków

Jak twórcy ukazują relacje między człowiekiem a Bogiem? Odwołaj się do tekstu Olgi Tokarczuk - "Prawiek i inne czasy" (dotyczący historii Hioba) oraz tekstów kultury.

 • "Treny" - J. Kochanowski
 • "Pieśń o Rolandzie"
 • Dziady cz. III - Konrad, Wielka Improwizacja
 • Św Aleksy

Temat 183 - OKE Kraków

Jaką wartość artyści przekazują przedmiotom codziennego użytku? Odwołaj się do wiersza "Telefon" oraz wybranych tekstów kultury. 

 • Pan Tadeusz, Wesele, Kamizelka, igrzyska smierci
 • „U wrót doliny” Zbigniew Herbert (siekiera drwala jako symbol pracy), „Kamizelka” Bolesław Prus

Temat 184 - OKE Kraków

Jak ukazani są gospodarze w dziełach kultury? Odwołaj się do fragmentu Lalki (kiedy Wokulski przyjeżdża do prezesowej Zasławskiej), całości Lalki oraz wybranego tekstu kultury.

Znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej i właśnie Wokulski przypatrywał się rezydencji . Na dość wysokim, choć łagodnym wzgórzu wznosił się piętrowy
pałac z dwoma parterowymi skrzydłami. Za nim zieleniły się stare drzewa parku, przed
nim rozścielała się jakby wielka łąka, poprzecinana ścieżkami, tu i owdzie ozdobiona
klombem, posągiem albo altanką. U stóp wzgórza połyskiwała obszerna płachta wody,
oczywiście sadzawka, na której kołysały się łódki i łabędzie.
Na tle zieloności pałac jasnożółtej barwy z białymi słupami wyglądał okazale i we-
soło. Na prawo i na lewo od niego widać było między drzewami murowane budynki
gospodarskie.
Przy odgłosie wystrzałów z bata, które tym razem udawały się Ochockiemu, brek po
marmurowym moście zjechał przed pałac zawadziwszy tylko jednym kołem o trawnik.
Podróżni wysiedli, Ochocki jednak nie oddał lejców, lecz jeszcze odprowadził ekwipaż do
stajni.[..]
Przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było widać lesiste wzgórza. Tuż przy oknie stał krzak bzu, a w nim gniazdo, do którego zlatywały się wróble. Ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju siedąc w nim niepochwytne wonie.
Gość patrzył na obłoki, jakby dotykające wierzchołków drzew, na snopy światła, które
przepływały między ciemnymi gałęźmi świerków, i było mu dobrze.
— Jaśnie pani prosi do stołu.
Wokulski udał się za nim… Minął korytarz i po chwili znalazł się w obszernym pokoju
jadalnym, którego ściany do połowy były przysłonięte taflami z ciemnego drzewa. Panna
Felicja rozmawiała w oknie z Ochockim, przy stole zaś między panią Wąsowską i baronem
siedziała prezesowa na fotelu z wysoką poręczą.
Zobaczywszy swego gościa wstała i wyszła parę kroków naprzód.
— Witam cię, panie Stanisławie — rzekła — i dziękuję, żeś posłuchał mojej prośby.
Gdy zaś Wokulski pochylił się do jej ręki, pocałowała go w czoło, co na obecnych
zrobiło pewne wrażenie.[...]
— U nas, panie Stanisławie — mówiła prezesowa — Jest taki zwyczaj, że schodzimy się wszyscy obowiązkowo tylko do stołu. Poza tym każdy robi, co mu się podoba. Radzę
ci więc, jeżeli boisz się nudów, pilnować się Kazi Wąsowskiej.[...]
Po śniadaniu, w ciągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem, a Starski
umizgał się do czarnookiej wdowy, goście pożegnawszy gospodynią rozeszli się. Ochoc-
ki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku, świeżo na ten cel zbudowanym, urządzał
obserwatorium meteorologiczne, baron z narzeczoną wybrali się do parku, a prezesowa
zatrzymała Wokulskiego.

 • Pani Stawska - Lalka
 • Sędzia - Pan Tadeusz
 • Chłopi
 • Gospodarz z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
 • Maciej Boryna z "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta
 • Pan Tadeusz" - Sędzia Soplica
 • ,, Lalka" - Ignacy Rzecki jako ,,gospodarz'' sklepu

Temat 185 - OKE Kraków

Jak autorzy ukazują radość z życia w swoich utworach? Omów na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej i odwołaj się do tekstów kultury.

 • Pianista
 • Ludzie Bezdomni - Judym
 • "Do Krytyków" Tuwim
 • "Wesele" Wyspiański

Temat 186 - OKE Kraków

Czym dla człowieka jest nadzieja na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej "Nadzieja" i innych tekstow kultury.

 • Dżuma, Doktor Rieux
 • Pan Tadeusz, Ksiądz Robak
 • Lalka Bolesław Prus
 • Inny świat
 • Różewicz
 • Cierpienia młodego Wertera
 • Dziady cz. III

Temat 187 - OKE Kraków

Jak w literaturze ukazywany jest obraz szkoły, odwołaj się do "Nauka" J.Tuwina i do wybranych tekstów kultury.

 • Ferdydurke
 • Harry Potter
 • Syzyfowe Prace S. Żeromskiego
 • Ferdydurke W. Gombrowicza

Temat 188 - OKE Kraków

Jakie uczucia i refleksje towarzyszą po stracie bliskiej osoby? Odwołaj się do Trenu X Jana Kochanowskiego i wybranych tekstów kultury.

 • Przedwiośnie
 • Kreon z Edypa

Temat 189 - OKE Kraków

W jaki sposób twórcy ukazują przedstawicieli różnych warstw społecznych? na podstawie fragmentu z Wesela (fragment o Parze Młodej, fragment z bucikami), całego utworu i innych tekstów kultury

 • Wesele
 • Lalka
 • Przedwiosnie
 • Przedwiośnie - obraz Chłodka i Nawłoci
 • Wesele - nieznajomość obyczajów, tradycji

Temat 190 - OKE Kraków

Jaką rolę pełnią przedmioty w literaturze? Odwołaj się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu i tekstu kultury.


 • Zegar kurantowy, zastawa stołowa, portrety, tabakiera,
 • "Pan Tadeusz" - obrazy i zegar
 • "W pogoni za szczęściem" - sprzęt medyczny jako przewrotność losu i kostka rubika jako dowód jego inteligencji i sprytu

Temat 191 - OKE Kraków

Jak czas wpływa na człowieka? Odpowiedz na pytanie odwołując się do tekstu Jacka Cygana pt. "czas nas uczy pogody" i innych tekstów kultury.

 • Treny Jana Kochanowskiego

Temat 192 - OKE Kraków

Jaką role w życiu człowieka odgrywa przyjaźń?
Odwołaj się do fraszki Jana Kochanowsiego "Na zachowanie" oraz do wybranych tekstow kultury.

 • Adam Mickiewicz - Przyjaciele, Lalka - Wokulski i Rzecki, Marshmello - Happier (teledysk)

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 193 - OKE Kraków

Motyw domu rodzinnego w literaturze. Odowołaj się do podanego tekstu (wiersz pt. Dom) oraz wybranych tekstów kultury.

 • Cezary Baryka (Przedwiośnie)
 • Zenon Ziembiewicz (Granica)
 • Pan Tadeusz, Przedwiośnie, Przypowieść o synu marnotrawnym, Ferydurke
 • The o
 • Adam Mickiewicz

Temat 194 - OKE Kraków

Jak twórcy w swoich działach przedstawiają duchowość człowieka? Odnieś się do wiersza Jana Twardowskiego "Wyjaśnienie " oraz innych tekstów kultury.

 • Biblia: Jezus, Hiob
 • Dziady cz.III: Konrad (Wielka Improwizacja)
 • Dżuma
 • Zdazyc przed Panem Bogiem
 • Lament Świętokrzyski

Temat 195 - OKE Kraków

Jak autorzy tekstów kultury przedstawiają wielkich przywódców? Analiza obrazu Franciszka Kwiatkowskiego "Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego"


 • Wesele
 • Pan Tadeusz

Temat 196 - OKE Kraków

W jaki sposób autorzy przedstawiają motyw korzystania z życia - załączona pieśń XX Jana Kochanowskiego

 • Popiół i diament - Maciek i Katarzyna
 • Pojedynek w ciszy - lekarz niemogący związać się ze swoją narzeczoną

Temat 197 - OKE Kraków

W jaki sposób ukazane jest nauczanie młodych ludzi? Odwołaj się do fragmentu lalki (pamiętnik Starego Subiekta, fragment o pracy w sklepie u Mincla), całości utworu i wybranych tekstów kultury.

 • Film "Stowarzyszenie umarłych poetów"
 • "Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza; Halban nauczycielem Konrada Wallenroda
 • Ferdydurke Witolda Gombrowicza
 • Lalka

Temat 198 - OKE Kraków

Czym dla człowieka może być powrót? Na podstawie „Dzikie Gęsi” Kazimierza Wierzyńskiego oraz innych tekstów kultury. • "Bitwa pod Grunwaldem" Borowskiego (powrót do normalności)
 • Teza: czasem powrót jest niemożliwy
 • -Hymn o zachodzie słońca (powrót do domu)
 • -Weiser Dawidek (powrót do lat dzieciństwa)

Temat 199 - OKE Kraków

Książka i jej czytelnicy. Omów zagadnienie odwołując się do podanego wiersza Leopolda Staffa "Czytelnicy" oraz wybranych tekstów kultury.

 • Inny Świat - Gustaw Herling-Grudziński
 • Ania z Zielonego Wzgórza
 • Latarnik

Temat 200 - OKE Kraków

Jakie oblicza może mieć przyjaźń? Odwołaj się do tekstu Jarosława Iwaszkiewicza pt. "Ogrody" i do wybranych tekstów kultury. • "Przedwiośnie"
 • Mały książę i róża Adam Mickiewicz przyjaciele
 • Gerwazy wobec Stolnika Antygona wobec brata
 • "Cierpienia Młodego Wertera " przyjaźń Wertera i Wilhelma (Werter pisał listy do Wilhelma)
 • "Lalka" Rzecki i Wokulski
 • "Przedwiośnie" Hipolit i Baryka"
 • "Mały Książę" Mały Książe i Róża
 • Bajki Krasickiego (FAŁSZYWE OBLICZE PRZYJAŹNI!!!!!!)

Temat 201 - OKE Kraków

W jaki sposób artyści przedstawiają obraz matki? Odwołaj się do fragmentu tekstu "Cudzoziemka" i innych tekstów kultury. • Cudzoziemki oraz innych tekstów kultury.
 • Przedwiośnie oraz Tango
 • Matka Cezarego Baryki
 • Balladyna Kwiat pustyni Krol edyp Chłopiec w pasiastej pizamie
 • Balladyna
 • Kwiat pustyni
 • Krol edyp
 • Chłopiec w pasiastej pizamie

Temat 202 - OKE Kraków

Jak w tekstach kultury ukazane jest dziecko? Odwołaj się do tekstu Bronki Nowickiej "Poduszka do igieł" i innych tekstów kultury.


 • Mały Książę

Temat 203 - OKE Kraków

Jak autorzy przedstawiają ojczyznę? Odwołaj się do wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Zapach" i innych tekstow literackich.

 • Pianista
 • Stepy akermanskie
 • Pan Tadeusz, całość
 • Pan Tadeusz, inwokacja

Temat 204 - OKE Kraków

Czym dla człowieka mogą być marzenia? Odnieś się do fragmentu tekstu Futu.re - Glukhovsky i innych tekstów kultury.


 • -Lalka
 • -Dziady cz. III
 • -Inny świat
 • Przedwiośnie

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 205 - OKE Kraków

Jaką funkcje pełnią symbole? Odwołaj się do utworu "Guziki" Zbigniewa Herberta oraz tekstów kultury.


 • "Przypowieść o synu marnotrawnym" Ewangelia św. Łukasza
 • "Wesele" Stanisław Wyspiański

Temat 206 - OKE Kraków

Jak artyści ukazują motyw anioła.Odwolaj się do utwóru Czesława Miłosza "O Aniołach" i innych tekstów kultury


 • Dziady cz.3
 • Dziady cz II - józio i rózia
 • Dziady cz III - aniol stróz
 • Serial Lucyfer
 • Motyw aniola pod postacia dziecka we freskach i obrazach
 • Biblia

Temat 207 - OKE Kraków

Jak w tekstach kultury ukazywane są przedmioty. Odwołaj się do fragmentu Wesela jak Weenychora dała Złoty Róg Gospodarzowi, całości i innego tekstu kultury • Igrzyska Śmierci
 • Wesele - czapka z pawich piór, złoty róg, podkowa
 • Pan Tadeusz - tabakiera, scyzoryk

Temat 208 - OKE Kraków

W jaki sposób może być ukazany konflikt między pokoleniami?odwołań się do fragmentu z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej (fragment dotyczył konfliktu matki z synem ponieważ syn nie chciał przyjąć wartości ojca , syn malarz ojciec zginął w powstaniu )I innych tekstów kultury • "Ptaszki w klatce" Ignacy Krasicki
 • "Niezgodna " Veronica Roty
 • Inne przykłady z książki "Nad Niemnem"
 • Dedal i Ikar, lekkomyślność vs doświadczenie Król Olch, Romantyzm vs realizm
 • Dedal i Ikar, lekkomyślność vs doświadczenie
 • Król Olch, Romantyzm vs realizm

Temat 209 - OKE Kraków

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa podróżowanie? Odwołaj się do fragmentu "Dzienników z podróży" Alberta Camusa oraz wybranych tekstów kultury.


 • Juliusz Verne: Tajemnicza wyspa, Dzieci kapitana Granta, Rozbitkowie z Chancellora
 • Juliusz Słowacki - Kordian
 • Joseph Conrad - Jądro ciemności
 • Filmy: Great Balls of Fire, La Bamba, Billy Elliot

Temat 210 - OKE Kraków

Dlaczego niektóre miejsca fascynują? Przedstaw swoje zdanie na podstawie fragmentu tekstu "Staroświecki sklep" Jarosława Iwaszkiewicza i innych tekstów kultury • Pan Tadeusz
 • Mały Książe
 • Harry Potter
 • sur le pont d avignon baczyńskiego, sklepy cynamonowe schulza i hymn smutno mi boze słowackiego
 • -skazani na shawshank
 • -louis armstrong - what a wonderful world
 • -stary człowiek i morze