Pytania z dnia 09.05.2019 do 22.05.2019 - OKE Jaworzno


Żółty (NIEPOTWIERDZONY) - treść lub numer tematu może ulec zmianie.

Biało-zielony(POTWIERDZONY) - treść nie powinna ulec zmianie.

Temat 1 - OKE Jaworzno

Marzenia w konfrontacji z rzeczywistością. Odwołaj się na podstawie fragmentu „Lord Jim” Josepha Conrada i innych tekstów kultury.

 • Lalka, w Blasku nocy
 • Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Temat 2 - OKE Jaworzno

Jak artyści w swoich dziełach przedstawiają Polskę i Polaków. Odwołaj się do wiersza Wacława Potockiego - "Zbytki polskie" oraz do innych tekstów kultury.

 • Henryk Sienkiewicz - Latarnik
 • Adam Mickiewicz- Dziady III
 • "Pieśń o spustoszeniu Podola" J. Kochanowski
 • "Lalka" B. Prus

Temat 3 - OKE Jaworzno

Jak autorzy tekstów przedstawiają godność śmierci? Fragment „Chłopów” Władysława Reymonta oraz odwołać się do innych tekstów kultury.


Temat 4 - OKE Jaworzno

Jaką rolę pełnią relacje międzyludzkie w stosunku do majątku i pochodzenia. Odwołaj się do fragmentu lalki, całego utworu oraz tekstu kultury.

 • Wokulski
 • "Wesele"

Temat 5 - OKE Jaworzno

Sposoby budowania i funkcje nastroju w tekstach. Fragment wesela, całość i inny tekst kultury
Inna wersja: Jak artyści za pomocą tekstów kultury ukazują bajkowość? Na postawie załączonego fragmentu „Dziadka do Orzechów” i innych tekstów kultury.
Inna wersja: Jaki artyści przedstawiają ludzi pracy?
Inna wersja: Sposoby budowania oraz funkcje nastroju w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego całości tekstu oraz innego wybranego tekstu kultury.

 • Inna wersja:Sklepy cynamonowe
 • Inna wersja:Igrzyska śmierci
 • Przełęcz ocalonych
 • Inna wersja:Zbrodnia i Kara - Fiodor Dostojewski
 • serial Dark

Temat 6 - OKE Jaworzno

Jak ukazywane jest ludzkie życie w tekstach kultury? Odwołaj się do fragmentu utworu Marka Hłaski „Okno” i do innych tekstów kultury.

 • • „Inny świat” Herling-Grudziński
 • • „Treny” Kochanowskiego
 • „Śpieszmy się” Jan Twardowski
 • „Nic dwa razy” Wisława Szymborska
 • „Krótkość żywota” Naborowski
 • „O żywocie ludzkim” Kochanowski
 • Lalka , Smutno mi Boże, Wesele , Inny świat, Przedwiośnie

Temat 7 - OKE Jaworzno

Czy świat potrzebuje ludzi nieprzecietnych. Odwolaj się do fragmentu Lalki, do calosci i do innych tekstów kultury

 • Steve Jobs,
 • Lalka,
 • Harry Potter,
 • Igrzyska Smierci
 • Fryderyk chhopin . Czlowiek i muzyka . Irena Poniatowska
 • - Nie przeciętny talent pianistyczny

Temat 8 - OKE Jaworzno

Jak autorzy ukazują miasto i jego mieszkańców, odwołaj się do podanych fragmentów Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego i wybranych tekstów kultury.

 • Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i Kara
 • Tadeusz Różewicz - Pożegnanie z Marią
 • Albert Camus- Dżuma
 • Julian Tuwim- do krytyków
 • Tadeusz Borowski-Pożegnanie z Marią
 • Lalka, Przedwiosnie
 • Julian Tuwim "Mieszkańcy"

Temat 9 - OKE Jaworzno

Jak autorzy przedstawiają obraz dziecka w swoich dziełach. Odwołaj się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury

 • -fragment
 • -Mendel Gdański
 • -Pinokio
 • Dedal i Ikar
 • Treny Kochanowskiego
 • Dziady cz II

Temat 10 - OKE Jaworzno

Jak obrazowany jest czlowiekczłowiek w sytuacji wyboru? Wisława Szymborska "Labirynt" i inne teksty kultury

 • Alicja w krainie czarów
 • Obraz "Mnich nad morzem"
 • Król Edyp
 • Makbet
 • Ludzie bezdomni
 • Konrad Wallenrod

Temat 11 - OKE Jaworzno

Czym dla człowieka może być samotność? Na podstawie wiersza Jana Twardowskiego "Samotność" i innych tekstów kultury.

 • Lalka, Sala samobójców
 • Sala Samobójców, Hobbit, Metro 2033, Inny świat; (100%)
 • "Wesele" Stanisław Wyspiański
 • "Chłopi" Władysław Reymont

Temat 12 - OKE Jaworzno

Czy szlachetny cel może usprawiedliwić niemoralne metody postępowania? Odwołaj się do fragmentu opowiadania Stefana Żeromskiego "Doktor Piotr" i innych tekstów kultury.

 • Kamizelka

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 13 - OKE Jaworzno

Czy pragnąc niewiele można być człowiekiem spełnionym? Odwołaj się do fragmentu utworu „Zadowolony rybak” (Anthony de Mello) i innych tekstów kultury.

 • „Lalka” Bolesława Prusa
 • „Kwiatki św. Franciszka”

Temat 14 - OKE Jaworzno

Odwaga i tchórzostwo w literaturze. Odwołaj się do tekstu „Pieśń o obronie Trembowli” autorstwa Andrzeja Waligórskiego oraz do innych tekstów kultury.


 • Nawiązałam do opowiadania Bolesława Prusa pt. „Na wakacjach” oraz do filmu w reżyserii Jacka Borcucha pt. „Słodki koniec dnia”.

Temat 15 - OKE Jaworzno

W jaki sposób twórcy przedstawiają piekło w dziełach literackich. Odwołaj się do tekstu Zbigniewa Herberta „Co myśli Pan Cogito o piekle” i wybranych tekstów kultury.

 • Apokalipsa sw Jana, przelecz ocalonych, miasto 44, Pearl Harbor
 • Dżuma
 • Chłopiec w pasiastej piżamie

Temat 16 - OKE Jaworzno

W jaki sposób ukazywany jest problem niezawinionego cierpienia? Odwołaj się do podanego fragmentu „Dżumy” Alberta Camus i innych tekstów kultury

 • Księga Hioba, Treny Jana Kochanowskiego
 • Hanna z 13 powód dlaczego
 • Córka stanika z Gry o Tron
 • Życie Pi (katastrofa statku utrata rodziny)

Temat 17 - OKE Jaworzno

Czym dla człowieka skażonego wojną może być dom rodzinny? Odwołaj się do wiersza Tadeusza Różewicza i innych tekstów kultury.

 • Film "Zaginione miasto Z"
 • Hobbit
 • Królestwo za mgłą

Temat 18 - OKE Jaworzno

Do czego służy krytyka Polski i Polaków. Na podstawie 'Grobu Agamemnona' Juliusza Słowackiego i innych tekstów kultury.


 • Wesele,
 • Nad Niemnem

Temat 19 - OKE Jaworzno

Czym dla człowieka mogą być wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury

 • 1984 - George Orwel
 • Pianista
 • - pan Tadeusz - wspomnienia autora do kraju z dzieciństwa
 • - pamiętnik z powstania - wspomnienia Białoszewskiego z powstania warszawskiego
 • Odwołałam sie do Lalki do pamiętnika starego subietka, Inny świat

Temat 20 - OKE Jaworzno

Motyw drogi, wędrówki, pielgrzymowania w literaturze w oparciu o scenografie ,,Podróż do Reims” i inne teksty

 • Kordian
 • Cudzoziemka

Temat 21 - OKE Jaworzno

Jakie cechy bohaterów ujawniają sny i widzenia? Odwołaj się do fragmentu Lalki, całej powieści i innego tekstu kultury.

 • Kordian - Strach i Imaginacja

Temat 22 - OKE Jaworzno

W jaki sposób artyści ukazują różnice społeczne? Fragment "Granicy" Zofii Nałkowskiej oraz teksty kultury.

 • Wesele
 • Lalka

Temat 23 - OKE Jaworzno

Czym dla spoleczenstwa mogą być tradycje i obyczaje? Odwołaj się do podanego fragmentu Chłopów Władysława Stanisława Reymonta i tekstów kultury.

 • Chłopi,
 • Wesele
 • "Pan Tadeusz"

Temat 24 - OKE Jaworzno

Czy literatura może dać młodemu człowiekowi drogowskazy życia? Na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej "Hiob i młodzieniec"

 • Biblia - Syn marnotrawny

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 25 - OKE Jaworzno

Jakie emocje wywołuje u człowieka kontakt z przyrodą? Odwołanie do wiersza Julii Hartwig "Kantylena do gór" oraz teksty kultury.

 • Nie porzucaj nadzieje, chlopi
 • Stepy akermańskie
 • Pan Tadeusz

Temat 26 - OKE Jaworzno

Jaką postawę może przyjąć człowiek wobec cierpienia? Na podstawie tekstu Zbiegniewa Herberta Pan Cogito oraz innych tekstów kultury.

 • Dziady cz . II
 • Kamizelka
 • Biblia, Werter, Hiob, Edyp

Temat 27 - OKE Jaworzno

Jak twórcy w swoich dziełach ukazują niespełnioną miłość? Odwołaj się do wiersza Kazimerza Przerwy-Tetmajera "Ona gdzieś jest" oraz do innych tekstów kultury.

 • "Cudzoziemka" - Maria Kuncewiczowa
 • "Cierpienia młodego Wertera" - Goethego
 • "Lalka" -Bolesław Prus
 • "Romeo i Julia" - Szekspir
 • "Kordian" - Juliusz Słowacki
 • Zbrodnia i Kara
 • Ludzie Bezdomni
 • Lalka
 • "granica" zofii Nałkowskiej

Temat 28 - OKE Jaworzno

Przedstaw rolę poety w utworach literackich. Odwołaj się do wiersza Tadeusz Gajcy- ,,Wczorajszemu” oraz innych tekstów literackich.

 • Treny. Jan Kochanowski (rola poety jako ojca)
 • Dziady cz.3 Adam Mickiewicz ( mała improwizacja, rola poety jako proroka)
 • Przykładem byl wiersz wczorajszemu tadeusza gajcy
 • Julian Tuwim „Prośba o piosenkę”
 • Czesław Miłosz „Campo di Fiori”
 • Horacy „Exegi monumentum”
 • Jan Kochanowski Pieśń XXIV

Temat 29 - OKE Jaworzno

W jaki sposób twórcy ukazują niespełnioną miłość? Odwołaj się do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera i wybranych tekstów kultury.
Inna wersja: czym są obyczaje i tradycje w życiu społeczeństwa nawiazując do tekstu chłopi i do przykładów z kultury
Inna wersja: „ Jakie funkcje pełni ukazanie negatywnych cech polski i Polaków przez artystów” do tego tekst Słowackiego Grób Agamemnona i odwołać się do 2 tekstów

 • Lalka
 • Romeo i Julia
 • Jan Kochanowski tren xiii
 • Inna wersja:Pan Tadeusz
 • Inna wersja:-wesele
 • -Pijaństwo- Krasicki

Temat 30 - OKE Jaworzno

Co może uczynić człowiek szczęśliwym? Fragment Wesela, całość Wesela i wybrany tekst kultury.
Inna wersja: Jak tworzymy zdrobnienia i w jakim celu?


 • Dziady cz. III
 • Inna wersja:Treny Jana Kochanowskiego
 • Własne doświadczenia

Temat 31 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują w swoich dziełach motyw domu? Fragment Pana Tadeusza z opisem dworku w Soplicowie, całość utworu i tekst kultury.


 • Pan Tadeusz - epilog, dom jako ojczyzna, kraj lat dziecinnych, pozytywne wspomnienie, arkadia
 • inne przykłady: Zbrodnia i kara, Moralność Pani Dulskiej, Sklepy Cynamonowe, Lalka..

Temat 32 - OKE Jaworzno

Jakie postawy wobec Boga może przyjmować człowiek? Odwołaj się do wiersza "Do Hioba" i innych tekstów kultury.

 • Pieśń o Rolandzie
 • Dziady cz. III
 • Historia Adama i Ewy
 • Treny
 • Historia narodu wybranego

Temat 33 - OKE Jaworzno

Czy zemsta jest właściwą odpowiedzią na doznane zło? Odwołaj się do fragmentu Dziadów cz. III (Konrad śpiewa o zemście z bogiem i pomimo boga), całości dramatu i tekstu kultury.

 • Kordian (chęć zabicia cara)

Temat 34 - OKE Jaworzno

Jak twórcy przedstawiają tęsknotę i marzenia? Ewa Lipska
,,O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego" i teksty kultury


 • Ludzie bezdomni i Smutno mi, Boże

Temat 35 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują dom rodzinny? Fragment + teksty kultury
Inna wersja: Jak różne środki językowe budują nastrój utworu? Był podany fragment Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe". Odwołać się do tekstu kultury i własnych doświadczeń.

 • Inna wersja:* Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" bardzo dużo zdrobnień wprowadza do utworu pozytywny nastrój miłość i ciepło rodzinnego domu
 • Własne doświadczenie może być np. W czasie choroby zdrobnienia od matki, mogą powodować polepszenie sytuacji w czasie cierpienia !

Temat 36 - OKE Jaworzno

Jakimi środkami językowymi wyrażana jest rozpacz? Odwołaj się do przytoczonego "Trenu VII" Jana Kochanowskiego, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.

 • "Tren VIII" Jana Kochanowskiego
 • epitety, wykrzyknienia, pytania retoryczne itp

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 37 - OKE Jaworzno

Jak i po co w literaturze przedstawiają błazna. Podany fragment Wesela (Rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem), całość utworu i inny tekst kultury.


Temat 38 - OKE Jaworzno

Jaka była cena dążeń Polaków do odzyskania wolności? W swojej wypowiedzi odwołaj się do utworu „Ballada o Janku Wisniowskim” Krzysztofa Dowgiałło oraz wybranych tekstow kultury.

 • - „Dziady cz.III” (cierpienie niewinnych ludzi - mlodzież, mesjanizm w widzeniu Ks. Piotra)
 • - „Wesele” Wyspianski (cena bylo pojednanie sie chlopów i inteligencji, symbol - zloty rog)

Temat 39 - OKE Jaworzno

Jakie funkcje pełni motyw snu w literaturze? Fragment Dziadów cz. III, odwołanie do całości utworu oraz innego tekstu kultury.


 • Sen Izabeli o Wokulskim
 • Sen więźnia w prologu

Temat 40 - OKE Jaworzno

Jak twórcy ukazują motyw apokalipsy? Odwołaj się do podanego wiersza "Widmo" i do tekstów kultury.

 • "Nie otwieraj oczu" film
 • Biblia - Apokalipsa
 • - A. Sapkowski - saga o Wiedźminie - Dziki Gon jako zwiastun apokalipsy
 • - film - Jestem legendą - obraz świata po apokalipsie
 • - Biblia - np. Apokalipsa św.Jana
 • - Metro 2033
 • - The walking dead - gra, serial
 • - film - Anihilacja - zbliżająca się apokalipsa
 • - film - Interstellar
 • Piosenka o końcu świata i mit o Prometeuszu

Temat 41 - OKE Jaworzno

Jaki wpływ może mieć uczeń na mistrza (czy coś w tym stylu, ogólnie chodzi o tę relację uczeń-mistrz) i fragment „Imię Rózy" Umberto Eco.

 • "Gra o tron" - Arya Stark i jej nauczyciel

Temat 42 - OKE Jaworzno

Syberia w literaturze. Odwołaj się do obrazu " śmierć w etapie " i innych tekstów literackich.
Inna wersja: Co czyni człowieka szczęśliwym? Odwołaj się do fragmentu Dziadów cz.II, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.

 • Inny świat Gustawa Herlinga Gruzińskiego
 • Inna wersja:Taco Hemingway „Nostalgia”

Temat 43 - OKE Jaworzno

Obraz dworu szlacheckiego w tekstach kultury. Odwolaj się do podanego fragmentu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz innych tekstów kultury.

 • Pan Tadeusz- Soplicowo jako arkadia.
 • Chata Bronowicka- Wesele
 • Przedwiośnie

Temat 44 - OKE Jaworzno

Motyw pamięci w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza Adama Mickiewicza Cisza morska oraz wybranych tekstów kultury.

 • Panny z Wilka - Jarosław Iwaszkiewicz
 • Treny Kochanowskiego
 • Zapal świeczkę - Dżem

Temat 45 - OKE Jaworzno

Po co w i jaki sposób twórcy przedstawiają motyw labiryntu? + fragment „Sklepów cynamonowych”

 • Sklepy Cynamonowe (inny fragment)
 • Belfer 2
 • Mitologia
 • Proces
 • Mit o Dedalu
 • Granica

Temat 46 - OKE Jaworzno

Czym dla człowieka jest szczęście ? Odwołaj się do fragmentu dziadów cz. II, do całości utworu i do wybranego tekstu kultury.

 • Nie wierze w nic - Kazimierz Przerwa-Tetmajer
 • Ludzie bezdomni

Temat 47 - OKE Jaworzno

Jak postawa człowieka wplywa na życie w dziejach twórcy? Odwołaj się do wiersza Staffa ,, przedśpiew’’ oraz innych tekstów kultury
Inna wersja: W jaki sposób autorzy przedstawiają marzycieli w utworach literackich? Interpretacja obrazu pt ,,Marzyciel” Caspara
Dawida Friedricha + odwołaj się do wybranego tekstu literackiego
Inna wersja: Jak artyści ukazują wizję końca świata. Fragment dies ire Kasprowicza oraz odwolac się do tekstów kultury

 • Lalka
 • Reklama
 • Inna wersja:
 • Inna wersja:Piosenka o końcu świata - Czesław Miłosz

Temat 48 - OKE Jaworzno

Czy człowiek może wygrać walkę z własnymi słabościami? Odpowiedź na pytanie odwołując się do podanego niżej tekstu i wybranych tekstów kultury.
Mikołaj Sęp Szarzyński- Sonet IV
O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

 • ,,Avatar"- James Cameron (Jake)
 • ,,Bracia Lwie Serce"- Astrid Lindgren (Sucharek)
 • ,,Inny Świat"- Gustaw Herling Grudziński
 • ,,Szewczyk"- Bolesław Leśmian
 • "Granica"

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 49 - OKE Jaworzno

Jak przedstawiano obraz rycerzy. Odwołanie się do fragmentu "Don Kichot" i innych tekstów kultury.

 • Don Kichot
 • Henryk Sienkiewicz -Krzyżaki
 • Autor nieznany -Pieśń o Rolandzie
 • W. Szekspir - Makbet
 • Pieśń o Rolandzie

Temat 50 - OKE Jaworzno

Jaką funkcje pełni czytanie w życiu człowieka? Odwołaj się do fragmentu tekstu i innych tekstów kultury.

 • "Lalka" Wokulski
 • Latarnik
 • Cierpienia młodego wertera

Temat 51 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują portret ojca? Odwołaj się do wiersza Zbigniewa Herberta ,,Rozmyślania o ojcu" i innych tekstów kultury.

 • Lalka
 • Treny Jana Kochanowskiego
 • Psalmy (23 i 150) Ojciec - Bóg
 • Ojciec Julii z ,,Romeo i Julia"
 • Minato, ojciec Naruto
 • 95% :)

Temat 52 - OKE Jaworzno

Czym jest starość człowieka w odwołaniu do obrazu
Inna wersja: "Wolna wola, fatum czy przypadek- co decyduje o ludzkim życiu" + fragment "Ikar" Jarosława Iwaszkiewicza

 • Tango,
 • stary człowiek i morze
 • Inna wersja:Tomasz Ludym z Ludzi Bezdomnych, Romeo i Julia. Przy pytaniach od komisji jeszcze do Edypa (fatum) i Kordiana (przypadek- spotkanie w parku z lordem)

Temat 53 - OKE Jaworzno

Jak za pomocą środków językowych pokazywane są emocje i nastroje?
Odwołaj się do wierszu Leopolda Staff'a "Deszcz Jesienny" i innych tekstów kultury

 • Jan Kochanowski - Treny, Fraszki
 • Treny Kochanowskiego V i VIII, melodia mgieł nocnych

Temat 54 - OKE Jaworzno

Jak twórcy w swoich dziełach opisują solidarność w obliczu zagrożenia? Na podstawie tekstu „Kurier z Warszawy” oraz innych tekstów kultury.

 • - "Kamienie na szaniec" - A. Kamiński
 • - Igrzyska Śmierci

Temat 55 - OKE Jaworzno

W jaki sposób wykorzystywane są motywy baśniowe w tekstach kultury? Fragment Dziadka do Orzechów o Bramie Rodzynkowej + 2 teksty kultury.


 • Władca Pierścieni,
 • Hobbit
 • Narnia

Temat 56 - OKE Jaworzno

W jaki sposób autorzy próbują oswoić człowieka ze śmiercią ? Odwołają się do wiersza "Menuet" Stanisława Grochowiaka oraz do wybranych tekstów kultury

 • Menuet
 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.
 • Rozmyślania

Temat 57 - OKE Jaworzno

Jak artyści przedstawiają ideę niesienia pomocy innym? Odwołaj się do podanego fragmentu "Lalki", całości lektury oraz wybranego tekstu kultury.

 • Lalka, Oskar i Pani Róża, Balladyna, Mendel Gdański

Temat 58 - OKE Jaworzno

W jaki sposób przedstawiana jest w literaturze relacja kobieta-mężczyzna? Odwołaj się do fragmentu ,,Lalki" B.Prusa, całej książki oraz wybranego tekstu literackiego.

Ps. Fragment był o Rossi'm

 • ,,Lament Świętokrzyski"
 • ,,Dziady cz. III"
 • Zofia Nałkowska „Granica”- rozmans z Justyna
 • Roman Polański- Pianista(film)
 • Księga Rodzaju

Temat 59 - OKE Jaworzno

W jaki sposób artyści przedstawiają piękno górskich krajobrazów. Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Melodia mgieł nocnych" i teksty kultury.


 • Sarah Maas "Królowa Cieni"
 • Tolkien "Władca pierścieni"

Temat 60 - OKE Jaworzno

Jakie postawy przyjmuje człowiek wobec Boga? Fragment „Dies irae” Kasprowicza + teksty kultury.


 • „Dziady” cz. III, „Zbrodnia i kara”
 • Księga Hioba
 • "Czego chcesz od nas Panie.." Jan Kochanowski
 • Arka Noego.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 61 - OKE Jaworzno

Co miejsce zamieszkania może mówić o charakterze, na podstawie opisu mieszkania Rzeckiego i całej Lalki

 • Wesele - różnice między ludźmi ze wsi z miasta
 • Żona modna - zmieniała wygląd mieszkania męża
 • Sklepy cynamonowe - chaos, bałagan w mieszkaniu symbolem chaosu i bałaganu w życiu

Temat 62 - OKE Jaworzno

Jaki jest cel przedstawiania postaci historycznych w tekstach kultury? Lechoń-Rejtan

 • Mistrz i Małgorzata- Iwan bezdomny porownywany do Piłata, Małgorzata do Jezusa

Temat 63 - OKE Jaworzno

Jakie nauki w swoich dziełach przekazuja nam twórcy czy coś, do tego wiersz "Myszka, kot i kogut" Stanisław Trembecki • - postawiłam teze ze nie wolno oceniać po wyglądzie tylko po wnętrzu i tu Lalka gdzie Łęcka jest piękna ale pusta w środku i Wokulski cierpi, Piękna i Bestia, Dzwonnik z Notre-Dame
 • Krasicki bajki
 • Dżuma

Temat 64 - OKE Jaworzno

Jak autorzy przedstawiają losy ludności cywilnej w czasie wojny? Odwołaj się do tekstów kultury i fragmentu tekstu „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego.

 • • „Dunkierka”
 • • „Campo di Fiori” - Czesław Miłosz
 • "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" - Miron Białoszewski
 • Narcos (wojna domowa), Przełęcz ocalonych

Temat 65 - OKE Jaworzno

Jak autorzy przedstawiają holocaust w swoich tekstach? Odwołaj się do wiersza Wiesławy Szymborskiej pt. "Jeszcze" oraz wybranych tekstów kultury
Inna wersja: W jaki sposób artyści przedstawiają marzycieli? Odwołaj się do obrazu (Antek astronom Apolioniusza Kedzierskiego) oraz wybranych tekstów literackich.

 • "Pianista"
 • "Pamiętnik Rutki Laskier"
 • Inna wersja:Konrad z III części dziadów, Kostylew z Innego świata, Wokulski, Rzecki, Tomasz Judym

Temat 66 - OKE Jaworzno

Z czego mogą wynikać konflikty pokoleń? Odwołaj się do podanego fragmentu Moralności Pani Dulskiej i innego tekstu kultury.


 • Tango S. Mrożek
 • Czas Honoru (powstanie warszawskie) J. Sokół
 • Romantyczność.
 • Tango
 • Antygona(?)

Temat 67 - OKE Jaworzno

Kobieta: anioł czy źródło nieszczęść.
Fragment Dziadów cz IV, odwołać się do tekstów kultury

 • Makbet
 • Janko Muzykant
 • Tango
 • Lady Makbet
 • Łęcka
 • Lalka
 • Gra o tron

Temat 68 - OKE Jaworzno

Władza jako temat w tekstach kultury. Odwołaj się do fragmentu utworu Ryszarda Kapuscinskiego „Cesarz” oraz innych tekstów kultury. • „Dziady" cz. III
 • „Inny Świat”
 • Makbet

Temat 69 - OKE Jaworzno

Różne postawy człowieka wobec zniewolenia. Odwołaj się do fragmentu opowiadania ''Deszcz' ' Warłama Szamałowa i innych tekstów kultury.

 • Adam Mickiewicz ''Dziady cz. III''
 • Juliusz Słowacki ''Kordian''
 • Gustaw Herling - Grudziński ''Inny świat''
 • Kamienie na szaniec, dziady, kordian, Inny świat
 • Inny świat- Grudziński
 • Konrad - „Dziady cz. III” A. Mickiewicza
 • Artur - „Tango” S. Mrożka

Temat 70 - OKE Jaworzno

Jakie są źródła szczęścia człowieka? Odwalaj się do fragmentu Czesława Miłosza ocalony i do innych tekstów kultury

 • Lalka,
 • Dziady cz.3,
 • Chłopi tom 1 Jesien
 • Tren Sen ,
 • Granica,
 • latarnik,
 • pieśń IX,
 • Leopold Staff Przedspiew

Temat 71 - OKE Jaworzno

Jaka role pełnia przysłowia we współczesnej polszczyźnie? Na podstawie tekstu „Żaden uczony z nieba nie spadnie, czyli kilka słów o przysłowiach” wybrany tekst kultury, własne doświadczenia

 • Wesele (występują przysłowia) Kamizelka Bolesława Prusa, Jagnię i wilcy Krasickiego

Temat 72 - OKE Jaworzno

Jakie są skutki nadużywania modnych wyrazów? "Ustalamy agendę narracji" od Miodka. Odwołać się do własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.


Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 73 - OKE Jaworzno

Jak język mediów wpływa na język ogólny? Odwołaj się do podanego tekstu, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
Inna wersja: Gry, zabawy oraz spędzenie wolnego czasu ukazane w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Pieter de Hooch Grający w karty w słonecznym pokoju oraz do innych tekstów kultury

 • Inna wersja:B. Prus Lalka
 • S. Wyspiański Wesele

Temat 74 - OKE Jaworzno

Jaka role we współczesnej polszczyźnie pełnia przysłowia. Odwołaj się do fragmentu tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
Inna wersja: Skutki nadużywania wyrazów modnych w polszczyźnie. Na podstawie fragmentu tekstu (nieogwiazdkowanego) i wybranego tekstu kultury.
Inna wersja: Jakie mogą być skutki nadużywania modnych słów? Odwołaj się do nieogwiazdkowanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury
Inna wersja: Jak artyści przedstawiają spędzanie wolnego czasu, gry i zabawy w swoich utworach, odwołań się tylko do tekstów literackich. Był podany obraz jak 4 osoby graja w karty.
Inna wersja: Jaką funkcję w komunikowaniu się pełnią werbalne i niewerbalne środki językowe? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.

 • Najlepszy
 • Inna wersja:
 • Inna wersja:gra League of Legenda, seriale dla młodzieży, np. Szkoła
 • Inna wersja:Pan Tadeusz
 • Lalka
 • Inna wersja:Promowanie piramid mlm
 • Wystąpienia polityków

Temat 75 - OKE Jaworzno

Za pomocą jakich środków stylistycznych budowany jest komizm i jakie pełnią one funkcje? Odwołaj się do podanego tekstu (K. I. Gałczyński "Strasna żaba"), własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

 • "Zemsta" Aleksander Fredro - postać Papkina
 • Kabaret moralnego niepokoju
 • Własne doświadczenia

Temat 76 - OKE Jaworzno

Funkcjonalne i niefunkcjonalne używanie wyrazów nacechowanych ekspresywnie na podstawie tekstu Witolda Mańczaka „Jeszcze o modzie na zdrobnienia”


Temat 77 - OKE Jaworzno

Jak język oddaje rzeczywistość, na podstawie tekstu podanego, własnych doświadczeń i tekstu kultury

 • "Deszcz jesienny" Leopold Staff (onomatopeje)

Temat 78 - OKE Jaworzno

Jakie znaczenie ma język dla tworzenia wspólnoty. Odwołaj się do tekstu Anny Cegieły "Jaka polszczyzna taka wspólnota Polaków", do własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.

 • Wieża Babel
 • Język internetowy i młodzieżowy
 • Przedwiośnie, rozmowa Baryki z mamą

Temat 79 - OKE Jaworzno

Zależność między komunikacją niewerbalną a werbalną. Odwołanie do tekstu + własne doświadczenia + tekst kultury

 • Reklamy leków, szczera/nieszczera rozmowa

Temat 80 - OKE Jaworzno

Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. Na podstawie Pieśni V (o spustoszeniu Podola) Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.

 • Reklama mediamarkt
 • Rozmowy polityków
 • 12 gniewnych ludzi

Temat 81 - OKE Jaworzno

Środki językowe w perswazji, manipulacji. Wiersz Szymborskiej "Prospekt" + własne doświadczenia językowe i tekst kultury.
Inna wersja: Jakie funkcje pełnią zapożyczenia w języku? Odwołaj się do rozmowy, własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury. Rozmowa Jerzego Bralczyka


 • Makbet
 • Inna wersja:Własne doświadczenia: "thx", "weekend", "ok".

Temat 82 - OKE Jaworzno

Czy zapożyczenia z języka angielskiego są ważne? Odwołaj się do fragmentu Markowskiego, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

 • -„Lalka” Prus - Łęcka używała anglicyzmów (negatywne skutki)
 • -reklama świąteczna Allegro - starszy pan uczy się angielskiego aby porozmawiać po raz pierwszy z anglojęzycznym wnukiem (pozytywne skutki)

Temat 83 - OKE Jaworzno

Manipulacja w języku mediów. Czy możemy się przed nią bronić? Odwołaj się do fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka: "Manipulacja językowa", własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.

 • Reklama serka "Bakuś" z udziałem mamy Gortata
 • Reklama szamponu na łupież, który reklamuje wykładowca-czyli autorytet wielu ludzi
 • Reklama z McDonalda

Temat 84 - OKE Jaworzno

Zmiany zachodzące w języku - moda cxy konieczność? Odwolaj sie do fragmentu, tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.

 • Memy: typowy Janusz (łojciec, synuśku)
 • Własne doświadczenie: wyrazy dzieci: lowel-rower, trzeba-czeba
 • Facebook/messenger

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 85 - OKE Jaworzno

Internetowe formy komunikacji szansa czy zagrożenie? Odwołaj się do tekstu Olgi Woźniak Memy-wirusy umysłu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Film Krąg z Emma Watson

Temat 86 - OKE Jaworzno

Funkcje zapożyczeń w języku. Odnieść się do fragmentu wypowiedzi prof. Bralczyka, własnych doświadczeń i tekstu kultury.


 • Tadeusz Borowski (zapożyczenia z języka niemieckiego)
 • Portale społecznościowe, kalki z języka angielskiego (In my opinion, ASAP) używane w pracy.

Temat 87 - OKE Jaworzno

Jaki środki stylistyczne wykorzystywane są przy funkcji ekspresyjnej ? Odwołaj się do podanego fragmentu Sąkpca , własnych doświadczeń i tekstu kultury (pytanie nie dokonać takie jak było ale ten sam sens)
Inna wersja: Refleksje na temat przynależnosci w życiu i obraz dziewczynki pośród lasu. Teksty literackie.

 • Treny Jana Kochanowskiego
 • Inna wersja:Książka Europa Europa

Temat 88 - OKE Jaworzno

Jaki jest język współczesnej młodzieży? Odwołaj się do tekstu, swoich doświadczeń i innego tekstu kultury
 • Sms
 • serial szkoła

Temat 89 - OKE Jaworzno

Jakie warunki potwierdzają skuteczność komunikacji? Odwołaj się do tekstu Urszuli Wieczorek pt. „Pragmatyczne i semantyczne aspekty komunikacji”, własnego doświadczenia i tekstu kultury.

 • Warunkiem skutecznej komunikacji jest poznanie kontekstu wypowiedzi, oraz posługiwanie się językiem prostym, powszechnym, zrozumiałym dla ogółu.

Temat 90 - OKE Jaworzno

W jakim celu i w jakich sytuacjach używa się stylu potocznego? Odwołaj się fragmentu Pamiętnika powstania warszawskiego, swoich doświadczeń i innego tekstu kultury.


 • Kamienie na szaniec (akcja pod Arsenałem)

Temat 91 - OKE Jaworzno

Jakie warunki należy spełnić, aby uznać rozmowę za udana? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury. • Wesele, własne doświadczenia
 • Igrzyska śmierci rozmowa Katniss z peeta

Temat 92 - OKE Jaworzno

Co wpływa na akt mowy? Odnieś się do tekstu
"Akty mowy" Doroty Zdunkiewicz, własnych doświadczeń oraz wlasnej wiedzy na temat aktu mowy.

 • Gwara śląska, gwara młodzieżowa, młodzieżowe słowa roku np. Dzban

Temat 93 - OKE Jaworzno

Jak środki językowe wpływają na nastrój. Odwołaj się do fragmentu Sklepów cynamonowych (fragment od "Kolorowa mapa" do zamiany konia w małego konika) własnych doświadczeń oraz do innego tekstu kultury.

Temat 94 - OKE Jaworzno

Czym różni się język między pokoleniami? Odwołać się do załączonego tekstu ('język współczesnej młodzieży'), własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.

Temat 95 - OKE Jaworzno

Czy język może wyrażac precezyjnie myśli? tekst podany + 1 tekst kultury + własne doświadczenie
Inna wersja: Jakich środków językowych używają autorzy w celu przedstawienia natury?
Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza, reszty utworu i wybranego tekstu kultury.


 • Wesele
 • Inna wersja:Stepy Akermańskie - A. Mickiewicz

Temat 96 - OKE Jaworzno

Jak media masowe wpływają na język młodzieży? Odwołanie do artykułu (Wasylewicz), własnych doświadczeń i tekstu kultury


Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 97 - OKE Jaworzno

Jakich środków stylistycznych używają autorzy w celu przedstawienia natury?
Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza, reszty utworu i tekstu kultury.
Inna wersja: Jak kultura masowa wpływa na język młodzieży (odwołać się do tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń)

 • Pan Tadeusz A.Mickiewicz
 • Stepy Akermańskie A.Mickiewicz
 • Inna wersja:
 • Inna wersja:

Temat 98 - OKE Jaworzno

Jak ewoluowały formy potoczne w języku polskim? Odwołaj się do podanego fragmentu, własnego doświadczenia i tekstu kultury.

Temat 99 - OKE Jaworzno

Jakie funkcje może pełnić komunikat językowy? Odwołaj się do tekstu "Funkcje językowe", własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.

 • "Cantate tutti" - funkcja poetycka - odwrócenie uwagi od słów (f. informacyjna), przedstawienie treści w sposób unikatowy
 • Przed konkursem mówiłam znajomym, że chciałabym mieć dany temat a innego nie - f. magiczna - wpływanie na rzeczywistość, w którą się wierzy

Temat 100 - OKE Jaworzno

Jaką rolę odgrywa język środowiskowy? Odwolaj sie do fragmentu Języki na językach, własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.


 • Ferdydurke
 • język młodzieży

Temat 101 - OKE Jaworzno

Motyw rozstania
Inna wersja: Czy poprawność językową jest istotna w komunikacji? Odwołaj się do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury

 • Proszę państwa do gazu
 • ludzie bezdomni
 • Inna wersja:

Temat 102 - OKE Jaworzno

Za pomocą jakich środków językowych można pokazać pozytywne emocje. Odwołaj się do tekstu Zuzanny Kobos „Afektonimy, czyli czule słówka”, własnych doświadczeń, wybranego tekstu kultury.

 • Harry Potter - mecz Quidditch’a
 • Metafory, epitety, zdrobnienia, wyrazy najwyższego stopnia,

Temat 103 - OKE Jaworzno

Czy zawsze trzeba przestrzegać norm poprawności językowej?
Odwołaj się do podanego fragmentu wywiadu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Pan Tadeusz - mowa o grzeczności
 • Seria szkoła

Temat 104 - OKE Jaworzno

Na czym polega siła sprawcza języka? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń o raz wybranego tekstu kultury.


 • House od cards- przemówienia Underwooda

Temat 105 - OKE Jaworzno

Jak i w jaki sposób zmienia się znaczenie słów? Odwołaj się do podanego fragmentu "krasnoludki jezyka polskiego" Andrzej Markowski , innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

 • Głos w sprawie pornografii Wisława Szymborska

Temat 106 - OKE Jaworzno


Jak sytuacja komunikacyjna wpływa na porozumiewanie się? Odwołać się do tekstu Dąbrowskiej "Język emaila jako hybryda mowy i pisma", do własnych doświadczeń i tekstu kultury.


Temat 107 - OKE Jaworzno

Na czym polega snobizm językowy? Odwołać się do podanego fragmentu „Doraźny Prestiż językowy”, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.


 • Tango

Temat 108 - OKE Jaworzno

W jaki sposób i za pomocą jakich środków językowych nadawcy wywierają wpływ na swoich odbiorców? Tekst Piotra Skargi "Kazanie wtóre"


 • perswazja w reklamach
 • opisy przyrody "W malinowym chruśniaku" Bolesław Leśmian

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 109 - OKE Jaworzno

Jaka rolę pełni stylizacja językowa w mowie potocznej? Odwołaj się do podanego fragmentu Józefa Barana "MARYSIA Z BUFETU NA WIELOPOLU", własnych doświadczeń oraz tekstu ( do wyboru literacki bądź kultury )

 • Tango

Temat 110 - OKE Jaworzno

Jakie funkcje może pełnić stylizacja językowa w tekstach kultury. Odwołaj się do fragmentu utworu "Babski wybór" Kazimierza Przerwy-Tetmajera i innych tekstów kultury.

Inna wersja: Czemu służy zastosowanie stylizacji językowej w utworach literackich?

 • Inna wersja:Stylizacja środowiskowa „Lalka” służy charakterystyce bohatera np. Szlangbaum- zniekształcona, nie zawsze poprawna polszczyzna;
 • Archaizacja „Krzyżacy”- przeniesienie czytelnika do opisywanego czasu akcji, charakterystyka środowiska

Temat 111 - OKE Jaworzno

Język jako nośnik wartości. Odwołaj się do tekstu Ryszarda Tokarskiego
"Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej", do własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.

Temat 112 - OKE Jaworzno

Jak realizowana jest funkcja perswazyjna w reklamach, tekst jakiejś Anny W. chyba, własne doświadczenia i tekst kultury

 • W. Szymborska ,,Prospekt''
 • Własne doświadczenia to reklamy telewizyjne np. jakies chwytliwe slogany, zapożyczenia z języków innych, pytania retoryczne, ciekawe melodie choćby popularna teraz piosenka reklamy Lidla (95% więc powinno być dobrze)

Temat 113 - OKE Jaworzno

Jaką rolę pełnia wyrażenia i zwroty grzecznościowe? Odwołqj się do podanego fragmentu Ireneusza Ihnatowicza "człowiek, informacja, społeczeństwo" , własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.

 • * praca kelnera (zwroty Grzecznościowe)
 • * Lalka
 • Własne doświadczenia + reklama środków odchudzających (pominięcie zwrotów, skrócenie dystansu między rozmowami)

Temat 114 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują historie Polski w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu "Władysław Jagiełło przed bitwa pod Grunwaldem" i do tekstów literackich
Inna wersja: Jak zmieniały się językowe obyczaje grzecznościowe? Odwołanie do tekstu, swoich doświadczeń i tekstu kultury. Jak coś to był podany wywiad.

 • Inna wersja:

Temat 115 - OKE Jaworzno

Jaka funkcje pralni gra językowa w komunikacji?

 • - Ferdydurke
 • - reklama media Markt
 • - memy w internecie

Temat 116 - OKE Jaworzno

Jakie są skutki użycia „wyrazów modnych” na język polski na podstawie tekstu „słowa wytrychy, czyli wyrazy modne” Heleny Kajetanowicz, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury

Temat 117 - OKE Jaworzno

Błąd językowy, a innowacja językowa. Odwołam się do podanego tekstu Andrzeja Markowskiego, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń.

Temat 118 - OKE Jaworzno

Zmiana znaczenia słów. Omów temat na przykładzie tekstu pt. Epicki + tekst kultury, własne doświadczenia.


Temat 119 - OKE Jaworzno

Rola języka w komunikacji społecznej

 • Wesele -inteligencja język poetycki, a chłopstwo -gwara

Temat 120 - OKE Jaworzno

Jaki wpływ na mowę mają zapożyczenia językowe? (nie pamiętam dokładnie ale zdecydowanie chodziło o zapożyczenia językowe inaczej makaronizmy). Powołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Jan Chryzostom Pasek ,,Pamiętniki'', Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz''

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 121 - OKE Jaworzno

Czym przejawia się i do czego prowadzi łamanie zasad komunikacji ?
Odwołaj się do fragmentu Sylwii Kluczyńskiej ,,O sztuce porozumiewania się’’, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.


Temat 122 - OKE Jaworzno

Jak zmieniają sie współczesne modele grzeczności językowej? Odwołać do tekstu podanego i tekstu kultury

 • Tango Sławomira Mrożka

Temat 123 - OKE Jaworzno

Jakie emocje przedstawiają w literaturze? W odniesieniu do tekstu Anny (..,...., masakrycznie), własnych doświadczeń oraz innego tekstu kultury

 • słowo masny (porozumienia językowe między starszymi osobami a nowoczesnym językiem)
 • Lalka, cierpienia młodego wertera, treny Kochanowskiego
 • "Stepy akermańskie" - Adam Mickiewicz

Temat 124 - OKE Jaworzno

Jakie są różnice między oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny? Omów na podstawie tekstu (Kazimierz Ożóg). Własne doświadczenia i informacje o komunikacji językowej


Temat 125 - OKE Jaworzno

Motyw baśniowy w literaturze. Odwołaj się do fragmentu "Dziadek do orzechów" i 2 tekstów kultury.
Inna wersja: Przyczyny i skutki pojawiania się zjawisk językowych
Inna wersja: jakie postawy zachowujemy wobec wroga. Odnieś sie do obrazu pt. "Ulan walczy z kozakiem"
Inna wersja: Zapożyczenia w języku polskim, nowe wyrazy i błędy w komunikacji z nich wynikające.

 • Harry Potter
 • Hobbit
 • Inna wersja:Harry Potter
 • Campo di fioli
 • Zdążyć przed Panem Biegiem
 • Inna wersja:Świat według kiepskich

Temat 126 - OKE Jaworzno

Czym jest snobizm językowy, jego wpływ na komunikację. Odwołanie do tekstu o snobizmie, wlasnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innych tekstów kultury.

 • Inne teksty: wpis na blogu, którego nie zrozumiałem
 • Własne doświadczenia: rozmowa z rówieśnikami, którzy używali wielu zapożyczeń
 • Papkin z "Zemsty"

Temat 127 - OKE Jaworzno

Za pomocą jakich środków stylistycznych można wyrazić emocje? Na podstawie fragmentu Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" (rozmowa Benedykta z Witoldem), wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych


 • Treny Jana Kochanowskiego

Temat 128 - OKE Jaworzno

Neologizmy w polszczyźnie na podstawie podanego tekstu, doświadczenia i innego dzieła kultury

Temat 129 - OKE Jaworzno

Jakie środki poetyckie służą udramatyzowaniu sytuacji? Odwołaj się do podanego fragmentu wiersza "Alarm" Antoniego Słonimskiego, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.

Temat 130 - OKE Jaworzno

Co to są zdrobnienia i jaką pełnią funkcję? Odwołaj się do podanego fragmentu "Pieniążki na samochodzik", własnych doświadczeń życiowych i wybranego tekstu kultury.

 • Ferdydurke (upupianie)
 • Treny (Orszulka)
 • Nie-Boska (Orcio)
 • Mikołaj Rej (Żywot człowieka poczciwego)

Temat 131 - OKE Jaworzno

W wpływ ma internet na konflikt międzypokoleniowy? Odwołaj się do tekstu Beaty Wrony „język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych, własnego doświadczenia i innego tekstu kultury.

Temat 132 - OKE Jaworzno

Jaka rolę w mowie pisanej i mówionej ma język potoczny, odwołać się do tekstu kultury, własnych doświadczeń i podanego tekstu

 • Seriale młodzieżowe
 • Dzień świra

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 133 - OKE Jaworzno

Czy warto zachowywać polskie obyczaje językowe? Odwołać się do tekstu ( tekst o języku), własnych doświadczeń i innego tekstu kultury. • reklamy w telewizji

Temat 134 - OKE Jaworzno

Jakie środki językowe wykorzystywane są w reklamach? Odwołaj się do podanego fragmentu Jerzego Bralczyka "Język na sprzedaż", własnego doświadczenia komunikacyjnego i innego tekstu kultury.

 • Reklama Providenta (przysłowia)
 • Reklama Mango
 • Propaganda Katniss - Igrzyska Śmierci Kosogłos cz. 1 (wykrzyknienia)
 • Zachęcająca, informatywna

Temat 135 - OKE Jaworzno

Jaką rolę w komunikacją pełnią wyrażenia i zwroty grzecznościowe?
Inna wersja: Jakie funkcje pełni gra słowna w oparciu o podany fragment, własne przeżycia i teksty kultury
Inna wersja: Jaka role w zyciu czlowieka pelni jezyk potoczny?

 • -Gra o tron
 • Inna wersja:Frazeologizmy w reklamach
 • Filmik z Internetu gdzie profesor starał się rozluźnić atmosferę( wydedukowane z tekstu)
 • Inna wersja:

Temat 136 - OKE Jaworzno

Jak nadawca może wpływać na zachowanie i postawy odbiorcy? Tekst o perswazji i manipulacji. Odwołać się do własnych doświadczeń i tekstu kultury.

 • Reklamy telewizyjne
 • Makbet

Temat 137 - OKE Jaworzno

Na czym polega grzeczność językowa w komunikacji międzyludzkiej? Odwołaj się do załączonego tekstu "Różowa tabletka" na uspokojenie Krystyny Jandy, do własnych doświadczeń oraz do wybranych tekstów kultury.

Temat 138 - OKE Jaworzno

Jakie refleksje na temat miejsca człowieka na świecie można znaleźć w różnych tekstach kultury. Na podstawie obrazu i innych tekstów literackich

 • Latarnik, cierpienie młodego Wertera, stary człowiek i morze
 • Opowiadania Borowskiego
 • Tango

Temat 139 - OKE Jaworzno

Tęsknota za ojczyzną na podstawie fragmentu Latarnika

Temat 140 - OKE Jaworzno

Jakie są cechy dobrego przemówienia, odwołaj się do podanego fragmentu artykułu, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

Temat 141 - OKE Jaworzno

Czy zapożyczenia z języka angielskiego są zagrożeniem dla języka polskiego? Odwołaj się do tekstu (Barbara Kulesza "Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej"), innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
Inna wersja: jak autorzy ukazują emocje w tekstach kultury?(,obraz: miłość w ciemności?) odnies się do tekstów literackich
Inna wersja: Relacje międzyludzkie w tekstach kultury. Odwołaj się do literatury i obrazu Sławka Grucy.
Inna wersja: Czy dzieła sztuki mogą pomóc w odkryciu prawdy o sobie (mniej więcej tak), na podstawie obrazu ,,Stracony czas" Marka Okrassy i wybranych tekstów literackich

 • Inna wersja:gra o tron
 • świat Zofii
 • przy torze kolejowym
 • Inna wersja:Przedwiośnie Stefana Żeromskiego relacja ojca z synem.
 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza relacja miłosna Zosi i Tadeusza
 • Inna wersja:Don Kichot z La Manchy
 • Duch Stańczyka z Wesela
 • Pamiętnik Cristophera McCandlessa na autora jego biografii Jona Krakauera
 • Dzieło sztuki chemicznej Geista na Wokulskiego

Temat 142 - OKE Jaworzno

Relacje międzyludzkie w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odnieś się do obrazu Stefana Gruca "Portret rodzinny" i odnieś się do tekstów literackich.


 • Gombrowicz "Ferdydurke" - rodzina Młodziaków

Temat 143 - OKE Jaworzno

Motyw snu w tekstach kultury. Obraz „Sen przed świtem” - Karł Briułłow. + inne teksty literackie


 • - Sen Izabeli Łęckiej
 • - Biblia
 • Sen senatora-III Dziady
 • Sen o klaczy-Zbrodnia i kara
 • Sen w ostatnim trenie kochanowskiego

Temat 144 - OKE Jaworzno

Jak w tekstach kultury ukazana jest historia Polski? Obraz Władysław Jagiełło przed bitwą pod Grunwaldem oraz innych tekstów kultury.

 • Hymn Polski i Krzyżacy H.Sienkiewicza
 • Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
 • Wesele Stanisław Wyspiański
 • Dziady cz.III
 • Kamienie na szaniec

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 145 - OKE Jaworzno

Dla jakich funkcji artyści posługują się tematem duchów i zjaw? Omów na podstawie obrazu Johanna Heinricha Füssliego "Nocna mara" i innych tekstów literackich.

Temat 146 - OKE Jaworzno

Jak twórcy przedstawiają żywioły w dziełach? Odwołaj się do obrazu pt. „Burza” Józefa Chełmońskiego i wybranych tekstów literackich.
Inna wersja: Jak autorzy ukazują w swoich utworach refleksję na temat życia? Obraz Vanitas i teksty literackie


 • Biblia (Mojżesz)
 • Igrzyska śmierci w pierścieniu ognia
 • Dziady cz.III- Naród polski jest jak lawa
 • Biblia
 • Balladyna
 • Inna wersja:

Temat 147 - OKE Jaworzno

W jaki sposób autorzy przedstawiają marzycieli w utworach literackich? Interpretacja obrazu pt ,,Marzyciel” Caspara Dawida Friedricha + odwołaj się do wybranego tekstu literackiego

 • Kordian Juliusz Słowacki
 • Dziadzy cz. 3
 • 5 lat kacetu
 • Ferdydurke

Temat 148 - OKE Jaworzno

Czy dzieła sztuki pozwalają poznać prawdę o sobie? Obraz "Stracony czas" Marka Okrassy, odwołanie dodo utworów literackich.

 • Pan Tadeusz, obrazy w domu,
 • Kordian czytający Szekspira,
 • Gustaw z Dziady cz. 4 czytający Cierpienia Młodego Wertera
 • Inny Świat- Natalia Lwowna i Gustaw H. G. - książka ,,Zapiski z martwego domu", Kostylew- literatura francuska.
 • Dziady cz IV- Gustaw- książki zbójeckie
 • Dewotka Ignacy Krasicki, Wiedzmin Andrzej Sapkowski, Podwiecznosc Brodi Ashton, After Anna Todd

Temat 149 - OKE Jaworzno

Różne postawy wobec wroga. Omów zagadnienie odnosząc się do obrazu Wojciecha Kossaka Ułan w walce z Kozakiem oraz dwóch tekstów literackich.

 • 451° Fahrenheita - Ray Bradbury
 • Mroczna Wieża: Roland - Stephen King

Temat 150 - OKE Jaworzno

Na czym polega indywidualizm? Rozważ problem na podstawie obrazu "Tancerka" oraz wybranych tekstów literackich.

 • "Ludzie bezdomni" - wykład Judyma na temat higieny, krytyka ze strony środowiska lekarzy
 • "Dziady" cz. 3 - Wielka Improwizacja Konrada
 • "Cierpienia młodego Wertera" - zachowanie głównego bohatera

Temat 151 - OKE Jaworzno

W jaki sposób są ukazywane emocje w tekstach kultury? Na podstawie obrazu „Cień miłości” Fredericka Sandys


 • - Konrad "Wielka Improwizacja"
 • - negartwne emocje wyrażone za pomocą porownania, epitetów

Temat 152 - OKE Jaworzno

Człowiek w obliczu starości. Omów temat, odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich.

 • Tango
 • Romantyczność
 • Chłopi (Agata)
 • stary człowiek i morze

Temat 153 - OKE Jaworzno

W jaki sposób przedstawiany jest związek między przeszłością a teraźniejszością w tekstach kultury. Odwolaj się do zdjęcia i dwóch wybranych tekstów literackich (zdjęcie "obraz starej matki" Tony Luciani)


 • Lalka
 • Tango
 • Granica
 • Przedwiośnie

Temat 154 - OKE Jaworzno

Jak autorzy przedstawiają krainę dostatku i szczęścia. Omów temat na przykładzie obrazu „Atlantis” Lloyd K. Townsend oraz wybranych tekstów literackich • Pan Tadeusz, Fraszki Kochanowskiego, Raj
 • - Soplicowo z "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza
 • - raj Eden z Biblii z Księgi Rodzaju

Temat 155 - OKE Jaworzno

W jaki sposób artysta może być ukazany w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując sie do obrazu Jacka Malczewskiego pt.”Wytchnienie” oraz do wybranych tekstów literackich

 • Jankiel "Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz
 • Fryderyk Chopin "Fortepian Szopena" Cyprian Kamil Norwid
 • Cierpienia młodego Wertera
 • Dziady

Temat 156 - OKE Jaworzno

Jak w tekstach kultury ukazywany jest dom? Na podstawie grafiki Zdzisława Beksińskiego.

 • "Granica" Zofii Nałkowskiej
 • "Pieśń świętojańska o sobótce" Jaka Kochanowskiego
 • Hobbit
 • Igrzyska Śmierci
 • Mieszkańcy -Julian Tuwim

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 157 - OKE Jaworzno

W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiana jest ojczyzna? Odpowiedz odwołując się do obrazu Jacka Malczewskiego "Ojczyzna" i wybranych tekstów literackich.


Temat 158 - OKE Jaworzno

Jak artyści przedstawiają matkę cierpiącą w tekstach literackich? Odwołaj się do obrazu Pieta z Lubiąża oraz innych tekstów literackich.

 • Przedwiośnie
 • Mit o Demeter i Korze
 • Dziadku cz. III, Biblia, treny Kochanowskiego

Temat 159 - OKE Jaworzno

Jak artyści przedstawiają relacje miedzy pokoleniami. Odwołaj sie do obrazu "Babcia z wnuczką" Aleksandra Mroczkowskiego.


 • Tango i Lalka
 • Tango, Biblia(syn marnotrawny)

Temat 160 - OKE Jaworzno

W jaki sposob artyści w swoich dziełach ukazują miasto? Oraz w jakim celu?
Obraz Wojciecha Gersona "Miasto Gdańskie w XVII wieku"


 • Seria ksiażek "Dary Anioła" (Miasto Alicante)
 • "Mniej niż nic" Elizabeth Kim
 • Nowigrad
 • Ulica pokątna

Temat 161 - OKE Jaworzno

Obraz rodziny w kulturze polskiej, obraz pt "niedziela"
Inna wersja: Jak autorzy przedstawiają refleksje na temat ludzkiego życia? Na podstawie obrazu "Vanitas" (Philippe de Champaigne) oraz innych utworów literackich


 • Inna wersja:

Temat 162 - OKE Jaworzno

Snobizm jezykowy, byl podany fragment trzebabylo podac co sadzi autor, odwolac sie do tekstu kultury i wlasnych doswiadczen
Inna wersja: Jak twórcy ukazują grozę wojny? Na podstawie obrazu Wróblewskiego „Rozstrzelanie”

 • Inna wersja:

Temat 163 - OKE Jaworzno

Jakie ma znaczenie sztuka dla człowieka? Odwołaj się do obrazu "Zakładka" Vladimir Kush i innych tekstów literackich.

 • 1. "Inny świat " Herling-Grudziński i książka Fiodora Dostojewskiego "Zapiski z martwego domu", którą Grudziński otrzymał będąc w obozie pracy.
 • 2. "Cierpienia Młodego Wertera" Goethe - Czytał Odyseję
 • 3. "Lalka" Bolesław Prus - Wokulski wychowany na literaturze romantycznej

Temat 164 - OKE Jaworzno

Jakie rozważania na temat ludzkiego życia prezentują twórcy w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do obrazu Philippe'a de Champaigne'a "Vanitas" i wybranych tekstów literackich.

 • Daniel Naborowki - Krótkość żywota
 • Jak Kochanowski - O żywocie ludzkim
 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.

Temat 165 - OKE Jaworzno

Jak autorzy ukazują w swoich utworach marzycieli? Nawiąż do utworów literackich
Obraz chłopca na pustyni

 • Ludzie bezdomni
 • Lalka
 • Don kiszot

Temat 166 - OKE Jaworzno

Jak autorzy ukazują polskie matki w swych utworach ? Odwołać się do fotografii pomnika matki Sienkiewicza i innych tekstów literackich

 • -Przedwiośnie
 • - Inny Świat

Temat 167 - OKE Jaworzno

Jak autorzy ukazują zło w swoich dziełach? Odpowiedz, odwołując się do obrazu "Tamara i Demon" Konstantego Makowskiego i innych utworów literackich.

 • "Dżuma"
 • "Inny świat"
 • Szatan w raju jako pierwsze zło na świecie,Opowieść Wigilijna zło postepowania ludzkiego i Wisława Szymborska "Pogrzeb" zla postawa współczesnego czlowieka

Temat 168 - OKE Jaworzno

W jaki sposób ukazywani są wielcy ludzie. Omów do przedstawionego obrazu Aleksandra II Macedońskiego i wybranych tekstów literackich.


 • Romuald Traugutt "Gloria Victis"
 • Wernyhora "Wesele"
 • Napoleon Bonaparte "Lalka"
 • Judym(ludzie bezdomni)
 • Rieux(Dżuma)
 • Ochocki(Lalka)

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 169 - OKE Jaworzno

Jaką funkcję pełnią symbole. Odwołaj się do zdjęcia 'nauka kluczem do wiedzy' i innych tekstów literackich.


 • Serce-miłość
 • Lis-chytrosc

Temat 170 - OKE Jaworzno

Jak autorzy pokazują światowe problemy w XX i XXI wieku? Odwołaj się do fotografii Ha Schulza pt. "Ludzie- śmieci" i innych tekstów literackich.

 • "Inny świat",
 • "Zdążyć przed Panem Bogiem"
 • Tango

Temat 171 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują indywidualistów, odwołaj sie do obrazu Wzlot Rafała Olbińskiego i innych tekstów literackich.


1171 jak artyści ukazują indywidualistów, odwołaj sie do obrazu Wzlot Rafała Olbińskiego i innych tekstów literackich.

Temat 172 - OKE Jaworzno

Jak i w jakim celu są pokazani zesłancy. Odwołaj się do obrazu Na etapie (Sybiracy) i tekstów literackich


 • Inny świat
 • Opowiadania Borowskiego
 • Lalka

Temat 173 - OKE Jaworzno

Wolny czas, gry i zabawy jako temat w tekstach kultury, obraz "gra w karty w slonecznym pokoju" odwołaj sie do tekstów literackich.

 • Pan Tadeusz Adama Mickiewicza zabawy (imprezy) polowania itd miały tam charakter podrzymania i przedstawienia tradycji
 • Tango Sławomir Mrożek gra w karty przez bohaterów ta forma rozrywki miala potwierdzić chaos jaki panuje w domu
 • Mały książę wolny czas spedza na podróżach i poznaniu samego siebie
 • Ogólna teza to gry i zabawy odciagaja nas od problemów i szarej rzeczywistości
 • Pan Tadeusz, Tango, Wesele, Chłopi, Lucyfer, Dziady cz.III

Temat 174 - OKE Jaworzno

Jak twórcy przedstawiają marzycieli, odwołaj się do obrazu Caspara Davida Friedricha "Marzyciel" i innych tekstów literackich.

 • Dziady cz 3
 • Przedwiośnie

Temat 175 - OKE Jaworzno

Jakich środków stylistycznych używa się w celu przedstawienia komizmu?
Inna wersja: Jak autorzy ukazują emocje? Odwołaj się do rzeźby „Kobieta w woalce (Czystość)” Antonio Corradini’ego oraz do wybranych utworów literackich.

 • Inna wersja:

Temat 176 - OKE Jaworzno

Jak przedstawiane są bitwy/sceny batalistyczne w dziełach kultury? Omów na podstawie obrazu "Szarża husarii. Chocim." oraz innego tekstu literackiego.

 • Gloria Victis
 • Pan Tadeusz
 • Harry Potter
 • Gra o tron -Bitwa Bekartow

Temat 177 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują czynności dnia codziennego? Odwołaj się do obrazu "Macierzyństwo. Pociecha matuni" i wybranych utworów literackich.
Inna wersja: jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach skutki wojny

 • Pan Tadeusz
 • Lalka
 • Inna wersja:Zdążyć przed Panem Bogiem

Temat 178 - OKE Jaworzno

jak artyści przedstawiają skutki wojny? opisz obraz inwalidy wojennego i odwolaj się do innych tekstów literackich.


 • opowiadania Borowskiego proszę państwa do gazu, wiersz Tadeusza Różewicza lament.

Temat 179 - OKE Jaworzno

Czym dla człowieka jest wolność? Odwołaj się do obrazu rzeźby "Wolność" i wybranych tekstów literackich.

 • Ferdydurke (ucieczka przed Formą), "Ludzie, którzy szli" Borowskiego -> Teza, że bez wolności nie bylibyśmy do końca ludźmi, bo to cenna wartość i jej ograniczanie odczłowiecza -> 100% ;)
 • Wyspiański "Wesele"
 • Różewicz "Lament" i "Ocalony"
 • Kamienie na Szaniec, Dziady cz. III

Temat 180 - OKE Jaworzno

W jakim celu artyści wykorzystują wyobraźnię?
Na podstawie obrazu Tomasza Sętowskiego ,,Podróż do nieznanej krainy" i innych tekstów kultury

 • Mit o szklanych domach,
 • "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego
 • "Sklepy cynamonowe" Bruno Schulz
 • Gra o tron
 • Kordian
 • Romantyczność

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 181 - OKE Jaworzno

Wpływ fantastyki i postaci fantastycznych na myślenie i postrzeganie człowieka i świata. Odwołać się do plakatu Jakuba Erola "Gwiezdne Wojny" (na plakacie był C-3PO) i wybranych tekstów literackich.

 • * Wesele (pojawiające się zjawy i symboliczne przedmioty)
 • * Dziady cz. III (walka duchów dobrych i złych o duszę Konrada, widzenie księdza Piotra (martyrologia), Wielka Improwizacja i walka o rząd dusz, pojawienie się duchów)
 • * Kordian (monolog na Mount Blanc, przeniesienie przez chmurę do Warszawy, doktor jako diabeł, widzenie diabła)
 • * Makbet (trzy czarownice, które przewidują przyszłość Makbetowi)
 • * Król Edyp (fatum i wyrocznia, przewidywanie przyszłości)
 • * Harry Potter (czarodziejski świat, czarodzieje, magiczne stworzenia, różdżki i inne przedmioty magiczne)
 • * Hobbit i Władca Pierścieni (postacie czarodziejów - Gandalf, Radagast, Saruman; Sauron, Hobbici, Elfy, Krasnoludy)
 • Voldemort z Harry'ego Pottera, walka dobra ze złem obecna w życiu człowieka, Voldek jako ktoś kto myśli, że ma prawo do wszystkiego
 • Gra o tron, smoczki, walka o władzę często przy użyciu siły i niehumanitarnych metod jak w historii
 • Dziady cz. 2
 • Wesele

Temat 182 - OKE Jaworzno

Czy zapożyczenia z języka angielskiego wzbogacają język polski? Odwołaj się do przyłączonego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.
Inna wersja: W jaki sposób twórcy ukazują władcę? Odwołaj się do obrazu "Dwie korony" oraz wybranych utworów literackich.

 • Inna wersja:Makbet
 • Hamlet
 • Król Edyp
 • Antygona
 • Quo vadis

Temat 183 - OKE Jaworzno

Jak artyści przedstawiają codzienne obowiązki? Odwołaj się do obrazu Prasowaczka i innych utworów literackich.

 • Chłopi, Latarnik, Dżuma
 • Chłopi
 • Lalka- Rzecki
 • Jądro ciemności
 • Atlas Chmur

Temat 184 - OKE Jaworzno

Jakie znaczenie maja książki i biblioteka w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu Jacka Yerki "Bibliotama", oraz innych tekstów literackich.


Temat 185 - OKE Jaworzno

Co o człowieku XX wieku mówią teksty kultury? Odwołaj się do zdjęcia "Happy Halloween" Steve Cutts

 • Tango

Temat 186 - OKE Jaworzno

Jak relacje matki i dzieckiem są ukazane w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu Bertha Morisota „Kołyska” i innych tekstów literackich.

 • Mit o Niobe (archetyp cierpiącej matki)
 • Mit o Demeter i Korze
 • Tadeusz Borowski „Proszę państwa do gazu” (matka uciekająca od własnego dziecka. Matki zmarłych dzieci z wagonu, które nie chciały wsiąść ich od strażnika.)
 • Biblia: Maryja
 • „Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski (Pani Rollinsonowa )
 • „Bogurodzica”
 • „Lament świętokrzyski”

Temat 187 - OKE Jaworzno

Jak utwory ukazują refleksje na temat życia człowieka i jego miejsca w świecie na podstawie obrazu Moss(Mech). Podać przykłady z literatury

 • -Judym z Ludzi Bezdomnych- w Paryżu widział niesprawiedliwość świata- biednych i bogatych, których nie interesował los najbiedniejszych
 • - Różewicz "Ocalony"- życie po wojnie nie będzie takie same jak przed
 • - Dziady III- opowieść o Cichowskim, niesprawiedliwość, który został porwany, a później bał sie, że jest śledzony, nie chciał z nikim rozmawiać
 • Europa europa
 • Grace and Grace

Temat 188 - OKE Jaworzno

Co o losach uzdolnionych dzieci mówią teksty kultury? Odwołaj się do obrazu „Młody skrzypek” i innych utworów literackich

 • Cudzoziemka, Treny Kochanowskiego
 • *"Antek"
 • *Urszulka
 • *Herakles
 • Kordian
 • Janko Muzykant
 • Zwiadowcy

Temat 189 - OKE Jaworzno

Jak w tekstach kultury jest ukazana samotność?
Odnieść się do tekstów literackich. Był obraz z kobietą samotna w kawiarni

 • Kordian i Tomasz Judym, księga Hioba
 • Przedwiośnie, Stefan Żeromski
 • Samotność, Anna Świrszczyńska

Temat 190 - OKE Jaworzno

Jak autorzy przedstawiają człowieka w obliczu wyboru. Odwołaj się do obrazu Moniki Blatton "Rozstaj dróg" i innych tekstów (chyba literackich)

 • "Makbet"- musiał wybrać, czy zabić króla Dunkana. Pokusy- Wiedźmy i jego żona, Lady Makbet
 • Judasz z Pisma Świętego- musiał podjąć decyzję, czy wydać Jezusa na śmierć, pokusą były dla niego pieniądze
 • "Granica" Zofii Nałkowskiej- Zenon Ziembiewicz miał romans z Justyną Bogutówną, to był jego wybór.
 • * Tezę dałam taką, że człowiek podejmuje wybór świadomie i jest przekonany podjęcia swojej decyzji (na obrazie postać idzie pewnym krokiem w stronę słusznej drogi). Na drodze czekają go liczne pokusy (na obrazie kruki- znak zła, pokus).
 • Tak ogólnie
 • • L.Tołstoj ,,Anna Karenina”
 • • S.Żeromski ,,Ludzie bezdomni”

Temat 191 - OKE Jaworzno

W jaki sposób artyści ukazują rzeczywistość? Odwołaj się do poniższego obrazu (obraz Beksińskiego) oraz innych tekstów literackich.

 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Chłopi Władysława Reymonta oraz wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza.
 • Sklepy cynamonowe
 • Dzień na Harmenzach
 • Ludzie bezdomni

Temat 192 - OKE Jaworzno

Jak artyści przedstawiają emocje swoich bohaterów? Obraz Carravagia „chlopiec ugryziony przez jaszczurke”.
Odwołaj się do utworów literackich.


 • Romeo i Julia
 • Lalka
 • Kain i Abel -> zabójstwo pod wpływem emocji
 • "Granica" - emocje - obłęd Justyny Bogutówny i samobójstwa Zenona Ziembiewicza

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 193 - OKE Jaworzno

Jak autorzy w swoich dziełach przedstawiają rozstania i pożegnania. Omów zagadnienie odwołując się do komiksu "Rozstanie" Shauna Tana i innych tekstów literackich.

 • Lalka (Wokulski i Rzecki)
 • Igrzyska śmierci (Prim i Katniss)
 • przedwiośnie
 • Treny Kochanowskiego
 • Oskar i Pani Róża

Temat 194 - OKE Jaworzno

Relacje międzyludzkie w oczach artystów. Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Tomasza Alena Kopera „Separation” i innych utworów literackich.

 • Cierpienia Młodego Wertera
 • Antygona
 • Przedwiośnie
 • Syn marnotrawny
 • Zostań jeśli kochasz

Temat 195 - OKE Jaworzno

Obraz arystokracji w dziełach kultury. Odwołaj się do obrazu "W altanie" Aleksandra Gierymskiego oraz innych tekstów literackich.

 • - "Dziady" cz.III
 • - "Pan Tadeusz"
 • - "Lalka"

Temat 196 - OKE Jaworzno

W jaki sposób literatura przedstawia artystów oraz tworzoną przez nich sztukę?
Obraz Tomasza Stępińskiego „Tajemne światy”

 • Cyprian Kamil Norwid „Coś Ty zrobił Atenom, Sokratesie...”
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer „e’viva larte”

Temat 197 - OKE Jaworzno

Sybir przedstawiany w tekstach kultury. Odwołań się do obrazu Jacka Maleczewskiego 'Śmierć na etapie' oraz do tekstów literackich.

 • Inny świat
 • Zbrodnia i Kara
 • Lalka

Temat 198 - OKE Jaworzno

Obraz Eugenio Zampighi'ego "Morning stories". Jak artyści przedstawiają obraz rodziny w dziełach? Odwołaj się do obrazu i wybranych tekstów literackich.


 • Rodzina Ziębiewiczów z "Granicy" Zofii Nałkowskiej, rodzina Róży z "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej, rodzina Genowefy i Michała z "Prawieku i innych czasów" Olgi Tokarczuk. Można się jeszcze było odwołać do "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej, bo to w sumie saga rodzinna. Dobrze obcykany "Pan Tadeusz" też przejdzie

Temat 199 - OKE Jaworzno

Jak artyści ukazują ludzi pracy? Dołączony był obraz trzech dziewcząt siedzących przy stole i zaplatających wianki. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich. • Władysław Reymont -"Chłopy"
 • Stanisław Wyspiański -" Wesele"

Temat 200 - OKE Jaworzno

Motyw drogi, wędrówki lub pielgrzymowania w tekstach kultury. Opisz i omów zagadnienie korzystając z obrazu "podróż do Reims" i wybranych utworów literackich. • Kordian, Lalka, stary człowiek i morze, mały książę, odyseja
 • - Gra o tron
 • - Biblia
 • - Lalka
 • - biografia Justina Biebera

Temat 201 - OKE Jaworzno

Motyw rozstania w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu 'Pożegnanie' i utworów literackich.

 • Romeo i Julia,Pamięnik Sparksa
 • "Tren VIII" J. Kochanowskiego (rozstanie poety z córką)
 • "Ludzie bezdomni" S. Żeromskiego (rozstanie Judyma z Podborską)
 • Lalka (rozstanie jako koniec relacji damsko męskich)
 • Assasin's Creed Renesans (rozstanie jako śmierć bliskiej osoby)
 • Przedwiośnie - Wyczekiwanie Jadwigi na listy Seweryna, Wyczekiwanie Jadwigi z Cezarym na powrót Seweryna

Temat 202 - OKE Jaworzno

Jak postacie fantastyczne są ukazywane w tekstach kultury? Obraz Witolda Pruszkowskiego pt. "Rusałki" + odnieś się do tekstów literackich

 • Harry Potter - gobliny, wilkołaki, smoki, trole, wielkie pająki
 • Mity Parandowskiego - minotaur, arachne, sfinks
 • Mit o prometeuszu
 • Dziady
 • Wesele
 • Zmierzch

Temat 203 - OKE Jaworzno

Jak twórcy przedstawiają wpływ postępu cywilizacyjnego na relacje międzyludzkie? Odwołaj się do grafiki Janusza Kapusty (nie mogę jej znaleźć w internecie).

 • Ludzie bezdomni

Temat 204 - OKE Jaworzno

Jak postęp cywilizacyjny wpływa na relację między ludzkie.Odwołaj się do obrazu i wybranych tekstów lierackich.

 • Jądro ciemności

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 205 - OKE Jaworzno

Refleksja na temat obrazu miasta przedstawionego w tekstach kultury. Obraz i inne literackie. (Obraz: miasto i dwa tramwaje czy jakoś tak)

 • Lalka i Król Edyp
 • Sklepy cynamonowe

Temat 206 - OKE Jaworzno

W jaki sposób i w jakim celu artyści ukazują góry? Odwołaj się do obrazu Aleksandra Mroczkowskiego "Morskie Oko" oraz innych tekstów literackich.


 • Juliusz Słowacki "Kordian", Jan Kasprowicz "Krzak dzikiej róży"
 • Nawiązałam do mitu o syzyfie, górze Olimp i Biblii.

Temat 207 - OKE Jaworzno

Jaką role pełnią książki w życiu człowieka? Odwołaj się do obrazu Jacka Yerka pt. Nocne lektury oraz innych tekstów literackich.

 • Dziady cz. IV (Gustaw, który przez książki doznał cierpienia)
 • Latarnik (Pan Tadeusz wypełnił tęsknotę za ojczyzną)
 • Piękna i Bestia
 • Lalka
 • Harry Potter ( Hermiona)

Temat 208 - OKE Jaworzno

W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane są doświadczenia związane z wojną. Obraz zatytułowany "Rozstrzelanie z chlopczykiem"?

Temat 209 - OKE Jaworzno

Tajemniczość natury jako temat tekstów kultury (Obraz Artur Grottger'a pt. Puszcza) • Mały książę - pustynia, na której autor umiejscowił głównego bohatera
 • Czerwony kapturek - las
 • "Świtezianka" Mickiewicza
 • "Balladyna" Słowackiego

Temat 210 - OKE Jaworzno

Jaką funkcję pełni opis przyrody przez autorów? Odwołaj się do obrazu Romana Kochanowskiego pt. "Zagroda z gęsiami" oraz innych utworów literackich.

 • Stepy Akermańskie
 • Inwokazja z Pana Tadeusza
 • Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
 • Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa
 • Chłopi Władysław Stanisław Reymont
 • Pan Tadeusz
 • Latarnik
 • Makbet