Pytania z dnia 09.05.2018

Pytania z 2019:

Pokaż pytania z 2019

Pytania z 2018:

Pytania z 2017:

(NIEPOTWIERDZONY) - treść lub numer tematu może ulec zmianie.

Temat 1

Czym może być samotność dla człowieka? Odwołaj się do obrazu Joanny K. \"Samotność\" i tekstów literackich.

Temat 2

Jakie funkcje może pełnić w literaturze odwoływanie się do innych tekstów kultury? Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza z hymnem Polski. Dodatkowo odwołajcie się do IV części dziadów i leżących na półkach księgach. Między innymi cierpienia młodego Wertera.

Temat 3

Jaką rolę odgrywają przysłowia we współczesnej polszczyźnie? Na podstawie tekstu Małgorzaty Milewskiej-Stawiany, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury.

Temat 4

Jakie relacje panują między młodym a starym pokoleniem. Omów zagadnienie na podstawie obrazu \"Dziecko i Starszy człowiek\" i do wybranych utworów literackich

Temat 5

Czy świat potrzebuje ludzi nieprzeciętnych? Odwołaj się do fragmentu „Lalki” (rozmowa ochockiego i rzeckiego o wokulskim) Bolesława Prusa, całego utworu i innego tekstu literackiego

Temat 6

Jak język wpływa na wspólnotę? Na podstawie tekstu Anny Cegieły „Jaka polszczyzna, taka wspólnota”, własne doświadczenia i tekst kultury

Temat 7

Jak w tekstach kultury przedstawiony jest związek między przeszłością a teraźniejszością? Na podstawie obrazu \"Portet starej matki\".

Temat 8

Jak tradycje wpływają na życie człowieka. Odwołaj się do wiersza Jana Kochanowskiego \"Pieśń świętojańska o sobótce\" oraz innych tekstów kultury

Temat 9

Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna. Odwołaj sie do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury.

Temat 10

Na czym polega paraboliczność w tekstach kultury, na podstawie \"Drogocenna perła\"

Temat 11

Język potoczny co ma na celu i kiedy jest stosowany na podstawie fragmentu \"Pamiętnika z powstania Warszawskiego\", własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury,

Temat 12

Jakie znaczenie ma dla człowieka kontakt ze sztuką? Obraz Vladimira Kusha- „Zakładka” oraz innych utworów literackich

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 13

Jak doświadczenie wojny może wpływać na dalsze zycie człowieka? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu utworu Imrego Kertésza „Los utracony” oraz wybranych teksow kultury.

Temat 14

Jakie funkcje może pełnić komunikat językowy? Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Anny Cegiely i Andrzeja Markowskiego „Funkcje tekstów”, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.

Temat 15

Jak artyści przedstawiają indywidualistów odwołaj się do obrazu \"Wzlot\" i wybranych tekstów literackich.

Temat 16

Motyw życia jako Labiryntu w dziełach sztuki. Odwołaj się do wierszu Czesława Miłosza "te korytarze" i innych tekstów kultury.

Temat 17

W jaki sposób i w jakich okolicznościach słowa zmieniają swoje znaczenie? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstu Andrzeja Markowskiego „krasnoludki języka polskiego”, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.

Temat 18

Czym dla człowieka jest wolność? Omówić na podstawie rzeźby „Wolność” i odwołać się do tekstów literackich.

Temat 19

Jak artyści ukazują nierówność społeczna w swoich dziełach. Na podstawie frag. „Granicy” Zofii nałkowskiej i wybranych tekstów kultury

Temat 20

Jak jest przedstawiana stylizacja tekstow? Omów zagadnienie na postawie utworu Kazimierza przerwy Tetmajera "babski wybór" w swojej pracy odwołaj się do innych dzieł kultury

Temat 21

Opisz obraz „Kołyska", powiedz jakie relacje łączą matkę z dzieckiem i odwołaj się do dwóch tekstów literackich.

Temat 22

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa pamięć? Reportaż plus teksty kultury

Temat 23

Jaki wpływ na język współczesny mają słowa modne? Odwołaj się do tekstu "Słowa-wytrychy czyli wyrazy modne" Heleny Kajetanowicz, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń językowych.

Temat 24

Jak autorzy ukazują rozstanie i pożegnanie odwołaj sie do komiksu „ Pożegnanie” i wybranych tekstów literackich.

Pomogłem? Wesprzyj działania kalkulatora:

Temat 25

W jaki sposób artyści przedstawiają idee pomocy w tekstach kultury. Odwołaj się do fragmentu Lalki(Wysocki 10 rubli) , całego utworu i wybranego tekstu kultury

Temat 26

Jak zmieniają się zwroty grzecznościowe. Odpowiedz na bazie fragmentu, swoich doświadczeń i innych tekstów kultury.

Temat 27

Syberia jako temat kultury. Odwołaj się do obrazu Jacka Malczewskiego "Śmierć na etapie" oraz innych tekstów literackich.

Temat 28

Wpływ podóży na życie człowieka. Odwołaj się do fragmentu utworu Alberta Camusa "Dzienniki z podróży" i do innych tekstów kultury

Temat 29

Czy w komunikacji zawsze dochodzi do porozumienia? Czy skutecznie sie komunikujemy? Odwołaj się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń językowych i innego tekstu kultury.

Temat 30

Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają wpływ postępu cywilizacji na relacje międzyludzkie? Odpowiedz nawiązując do grafiki komputerowej Janusza Kapusty oraz wybranych utworów literackich

Temat 31

Jakie są oblicza przyjaźni? Na podstawie fragmentu opowiadania "Ogrody" Iwaszkiewicza i tekstów kultury.

Temat 32

Na czym polega siła sprawcza jezyka? Odwołaj sie do fragmentu tekstu , własnych doświadczeń i tekstu kultury